Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Spolurozhodování pacienta o vedení operace

Dobrý den, dotaz se týká mojí matky, která byla hospitalizována kvůli zlomenině krčku stehenní kosti. Tento úraz již jednou měla a dostala částečnou náhradu, tj. byla jí nahrazena jen část kosti do původní jamky. Toto řešení vydrželo cca 5-7 let a následně musela být reoperována, byla znovu vyměněna voperovaná náhrada a nově i jamka kyčelního kloubu. S touto zkušeností proto již při příjmu žádala lékaře, aby jí byla dána náhrada obou částí. Podotýkám, že moje matka je ve svém věku 82 poměrně aktivní a ujde několik kilometrů denně. Tyto informace však nikdo nezjišťoval a na můj dotaz lékař sdělil, že hlavním kriteriem, podle čeho se lékař rozhoduje, je zdravotní stav pacienta a jeho věk a operace s částečnou náhradou je pro lidi ve vyšším věku šetrnější. Možnost doplacení jí nikdo nenabídl, protože by musela zaplatit vše a ne jen rozdíl. Jen pro zajímavost podotýkám, že ve stejném roce, kdy moje máma dostala první náhradu, dostal tehdejší prezident Klaus náhradu pro 30ti leté sportovce (což se psalo i v novinách). Lze využít tento případ pro rozhodní soudu pro případnou změnu systému nebo se jedná o selhání lékaře nebo je naopak vše dle práva OK? Předem děkuji za odpověď.

Vít

Odpověď:

Dobrý den, 

Vaši situaci bohužel z lékařského hlediska nemůžeme posoudit a nemůžeme tedy rozhodnout, zda Váš lékař postupoval při rozhodování o operaci správně či chybně. Pokud máte pocit, že Vaší matce měla být nabídnuta operace obou částí kloubu, máte možnost kontaktovat nezávislého odborníka - lékaře, který situaci Vaší matky posoudí a stanoví, zda Váš lékař postupoval správně či nikoliv. K tomu Vám doporučujeme si obstarat kopii zdravotnické dokumentace Vaší matky, na kterou má dle § 65 odst. 1 a) zákona o zdravotnických službách nárok. 

V případě, že tento nezávislý lékař dojde k závěru, že lékař Vaší matky skutečně pochybil a Vaší matce měly být vyměněny obě části kyčelního kloubu, můžete se proti nesprávnému postupu lékaře bránit stížností. Právní úprava se nachází v § 93 a násl. zákona o zdravotních službách. Stížnost se podává přímo poskytovateli zdravotních služeb, nesmí být anonymní a je nutné v ní uvést dostatek informací pro její posouzení. Poskytovatel zdravotních služeb má pak 30 dnů na její vyřízení, přičemž tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že nebudete s jejím vyřízením souhlasit, máte možnost stížnost podat znovu, a to ke správnímu orgánu. Ten ji pak musí vyřídit 

- do 30 dnů ode dne jejího obdržení (může být prodlouženo o dalších 30 dnů)

- do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka (může být prodlouženo o dalších 60 dnů)

- do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi (může být prodlouženo o dalších 60 dnů).

Více informací o podávání stížností naleznete zde.

Pokud výměnou jen jedné části kloubu vznikla Vaší matce újma, má také možnost se bránit proti pochybení lékaře a tím vzniklé újmě soudní cestou. Žalobu na náhradu nemajetkové újmy na zdraví je však nutné uplatnit nejpozději do 3 let od okamžiku, kdy se o újmě dozvěděla, v případě Vaší matky v okamžiku, kdy jí lékař sdělí všechny konečné následky a kdy je možné skutečnou škodu vyčíslit. Rychlejší a levnější variantou je uplatnění náhrady nemajetkové újmy na zdraví po lékaři či nemocnici mimosoudně.

Nejprve Vám tedy doporučujeme situaci probrat s nezávislým lékařem a až následně se rozhodnout o podání stížnosti, případně vymáhání náhrady újmy na zdraví. Přičemž oba tyto prostředky lze využít paralelně. Podání stížnosti tedy nevylučuje možnost podat žalobu na náhradu újmy na zdraví. 

Případ tehdejšího prezidenta Klause bohužel jako přirovnání využít nelze. Bohužel nemůžeme posoudit ani to, zda by byl případ Vaší matky použit jako precedent pro systémové změny. Zákon ukládá pouze právo pacienta na náležitou zdravotní péči, úctu a úctyhodné chování. To, zda je nějaká péče adekvátní již záleží na rozhodnutí lékaře. V tomto ohledu by Vám měl poradit výše uvedený revizní lékař, který posoudí, zda lékař Vaší matky postupoval tak, jak měl. 

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

21.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS