Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Žádost o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků od Středočeského kraje

Dobrý den, dozvěděla jsem se, že je možné ve středočeském kraji uplatnit žádost o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků od Středočeského kraje. Je možné podobnou žádost uplatnit i v Praze? Nebo je možné požádat zdravotní pojišťovnu o zpětné navrácení? Jedná se o případ, kdy osoba má nedostatečné příjmy a po zaplacení pobytu v nemocnici, by se s příjmem ocitla pod částkou existenčního minima. (daná osoba není evidovaná na úřadu práce a nemá nárok na dávky v hmotné nouzi, jelikož se jedná o invalidního důchodce). Předem děkuji za odpověď.

Lucie

Odpověď:

Dobrý den,

rada Středočeského kraje vydala usnesení, na základě kterého poskytuje dary na úhradu již zaplacených regulačních poplatků, pacientům, kteří si o něj zpětně zažádají. Jelikož se nejedná o právní předpis, ale pouze o usnesení Rady, nevzniká nikomu automaticky nárok na poskytnutí tohoto daru. Proto pouze Rada Středočeského kraje může rozhodnout, zda dary poskytne, či nikoliv a z jakých důvodů, její pravomoc se ale vztahuje jen na Středočeský kraj a na hlavní město Praha už ne. Na druhou stranu poplatky platíte ze zákona.

Zákon pouze obecně uvádí, že regulační poplatky neplatí pojištěnec, který prokáže, že pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) a dále také pojištěnci, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby např. v domovech pro seniory nebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením a jejichž příjem je menší než 800,- Kč po úhradě za ubytování a stravu nebo žádný.

Rovněž je potřeba upozornit i na to, že tzv. poplatky za hospitalizaci se nezapočítávají do zákonem stanoveného ročního limitu ve výši 2 500 Kč pro seniory starší 65 let věku.

Nemocnice, bez ohledu na kraj, ve kterém byla zřízeny, vám na základě tíživé finanční situace může placení regulačních poplatků prominout. Pokuste se domluvit s nemocnicí na tom, že regulační poplatky uhradit nemusíte, tak, že vysvětlíte svou situaci a doložíte své příjmy a neschopnost vyžít pouze z důchodu.

Vaše Férová nemocnice

3.7.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS