Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotní pojištění

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat. Byla jsem několikrát na léčení v psychiatrické léčebně. Za tu dobu mi na zdravotním pojištění narostl ohromně dluh. Nebyla jsem vedena na úřadu práce ani zaměstnaná. Jde s tím, prosím Vás, něco dělat? Musím to opravdu platit nebo jak to je? A pokud ano, mohou mi alespoň odpustit např. penále, když jim doložím všechny své léčby?

Mnohokrát děkuji za odpověď.

Audrey

Odpověď:

Dobrý den,

povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění je daná zákonem a nelze ji prominout. Pojistné tedy budete muset zaplatit.

U penále je však situace jiná. V případě, že je uhrazeno veškeré dlužné pojistné, může být dlužné penále zdravotní pojišťovnou prominuto nebo sníženo. Podmínkou pro prominutí dlužného penále je tedy právě zaplacení veškerého dlužného pojistného. Je-li pro Vás zaplacení dlužného pojistného v této chvíli nereálné, můžete se také pokusit dohodnout s pojišťovnou na splátkovém kalendáři.

O prominutí penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného. Jedná se o tzv. odstranění tvrdosti. Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo předepsáno penále (tedy do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí). Penále také může být předepsáno tzv. výkazem nedoplatků a v tomto případě pak musí být žádost podána ve lhůtě stanovené pro podání námitek proti výkazu nedoplatků, tj. do osmi dnů od jeho doručení.

O žádosti rozhoduje zdravotní pojišťovna, pokud výše penále nepřesahuje 20 000 Kč. Je-li penále vyšší než 20 000 Kč, rozhoduje o žádosti rozhodčí orgán pojišťovny. Např. u VZP se žádost podává prostřednictvím územního pracoviště Krajské pobočky VZP ČR (dále jen ÚP KP), které platební výměr nebo výkaz nedoplatků vydalo. Jste-li registrována u jiné pojišťovny, doporučujeme informovat se o způsobu podání žádosti na jejím informačním centru.

V žádosti uveďte důvody pro prominutí penále (pobyt v psychiatrické léčebně, neschopnost platit pojistné) a připojte dokumenty, které tyto důvody dokládají (lékařské zprávy apod.). Je třeba upozornit, že na prominutí či snížení vyměřeného penále není právní nárok, zdravotní pojišťovna rozhoduje každý konkrétní případ individuálně.

Rozhodnutí o prominutí penále je rozhodnutím konečným, není proto možné se proti němu odvolat.

Vaše Férová nemocnice

9.9.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS