Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zdravotní pojištění - přerušené studium z důvodu zdravotního stavu

Dcera byla v době studia na VŠ nedobrovolně hospitalizována v PL po dobu tří měsíců. Zpětně od data přijetí do nemocnice jí bylo přerušeno studium ze zdravotního důvodu na půl roku. Opět tedy pokračuje ve studiu a zajímá se, jak je to s pojištěním po uvedená období, změny nikde nehlásila.

Antonín

Odpověď:

Dobrý den,

obecně platí, že student, který má přerušené studium, si musí hradit zdravotní pojištění sám, jelikož doba přerušení studia se nepovažuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání, tudíž tato osoba přestává být studentem vysoké školy a ztrácí status studenta. Stát za takovou osobu v tomto období tedy neplatí pojistné na zdravotní pojištění, jelikož nesplňuje podmínku nezaopatřeného dítěte a pojištěnec je povinen oznámit tuto skutečnost rozhodnou pro zánik povinnosti státu platit za něj pojistné nejpozději do osmi dnů od jejího vzniku příslušné zdravotní pojišťovně (tzv. oznamovací povinnost plátců pojistného).

Ve Vašem případě však jde o výjimku, kdy k přerušení studia došlo ze zdravotních důvodů. S touto možností zákon počítá a stanoví, že za nezaopatřené dítě se dále považuje i dítě, které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. Plátcem pojistného zde tedy nadále zůstává stát za předpokladu, že bude doloženo zdravotní pojišťovně potvrzení ošetřujícího lékaře, že dítě v průběhu této nemoci nebo léčení nemůže studovat. Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium.

Vaše Férová nemocnice

 

19.12.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS