Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zpoplatnění nahlížení do dokumentace

Dobrý den,

může zdravotnické zařízení požadovat uhrazení poplatku 250 Kč za možnost nahlédnutí do dokumentace, která je po ukončení hospitalizace uložená v archivu nebo mi musí nahlédnutí do dokumentace umožnit bezplatně?

Vzhledem k tomu, že jde o dokumentaci porodu, budu muset zřejmě žádat zvlášť svou dokumentaci i dokumentaci dítěte, a tím platit 500 Kč!

Předem děkuji za Vaši odpověď.

petcha

Odpověď:

Dobrý den,

otázka nahlížení do zdravotnické dokumentace a vybírání poplatků s tím souvisejících je upravena v zákoně o zdravotních službách. 

Z tohoto zákona vyplývá, že do zdravotnické dokumentace mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem zdravotních služeb osoby v zákoně uvedené nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Mezi tyto osoby patří vedle pacienta, také jeho zákonný zástupce, opatrovník či osoby pacientem určené. Vzhledem k tomu, že budete žádat o nahlížení do své zdravotnické dokumentace a do dokumentace svého dítěte, spadáte pod uvedený výčet. Nahlížet do dokumentace však můžete pouze v přítomnosti zaměstnance, je tedy možné, že Vám bude nahlížení umožněno, až to bude z organizačních důvodů možné. 

Dále zákon stanoví, jaké úhrady může poskytovatel po pacientovi žádat. Jedná se o:

a) úhradu nákladů vynaložených na pořízení výpisu a kopií (pokud si tyto kopie a výpisy nepořizuje pacient sám)

b) případně pak náklady spojené se zasláním takto pořízených kopií a výpisů poštou

Zároveň je poskytovatel povinen mít ceník za pořízení výpisu nebo kopie umístěn na místě veřejně přístupném pacientům. 

Jiné úhrady zákon neuvádí, proto je po Vás nemocnice požadovat nemůže. A nelze jejich uhrazením podmiňovat možnost nahlížení do zdravotnické dokumentace. Pokud by nemocnice poplatek za nahlížení vybírala, jednalo by se z její strany o bezdůvodné obohacení. Neumožní-li Vám nemocnice bezplatně do dokumentace nahlédnout, podejte na ni stížnost k jejímu zřizovateli. Tím je zpravidla krajský úřad. 

Pro shrnutí bychom tedy uvedli, že nahlížení do zdravotnické dokumentace je ze zákona bezplatné. Stejně tak i pořizování výpisů a kopií. Pokud by za Vás kopie a výpisy pořizoval poskytovatel zdravotních služeb, může požadovat úhradu vynaložených nákladů. Požadovat v souladu se zákonem může ještě i náklady, které by vynaložil v případě, že byste žádala o doručení výpisů či kopií prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

30.1.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS