Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Kdy mám nárok na sanitku?

Dobrý den. Manželka je po dvou operacích páteře, které podle vyjádření lékařů dopadly dobře, ovšem problém je v tom, že má v oblasti bederní páteře stále bolesti a z toho důvodu nevydrží delší dobu stát a ani sedět. Po různých vyšetřeních bylo zjištěno, že má ještě k tomu silnou artrozu a osteoporozu. A nyní je můj dotaz takový. Jelikož jsme ze Šumavy, musíme jezdit na různá vyšetření a kontroly do Plzně, Prahy a Č. Budějovic a samozřejmě u nás - Sušice a Klatovy. Na dotaz u obvodního lékaře, zda má nárok na sanitku alespoň na ta vzdálenější místa nám bylo sděleno, že nemá nárok, že její diagnoza neodpovídá nároku na sanitku. Také to bylo odůvodněno tím, že manželka je držitelem průkazu ZTP (zatím), kde pobírá příspěvek na provoz mot. vozidla, ale v pojišťovně nám bylo sděleno, že tento příspěvek s tím nemá nic společného. Tak bych Vás rád poprosil o odpověď, nebo radu jak dál postupovat. Díky. PS: Jsou i takový lékaři, že Vám poradí, ať si vezmete taxi, nebo ať si sanitku zaplatíte.

Odpověď:

Dobrý den,

dopravu a náhradu cestovních nákladů upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a to konkrétně v §§ 36, 37. Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pojištěnce v případě, že jeho zdravotní stav podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby. Doprava se hradí na území ČR do smluvního zdravotnického zařízení, ze smluvního zdravotnického zařízení do místa trvalého (přechodného) pobytu nebo do ústavu sociální péče. Doprava se provádí vozidly smluvní dopravní zdravotní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna i dopravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako dopravu pojištěnce. Pokud se pojištěnec, který má nárok na „hrazenou“ dopravu, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vaše manželka by měla mít nárok na sanitku, pokud převoz vyžaduje její zdravotní stav a lékař Vám vystaví na sanitku poukaz. Pokud lékař nárok neuzná, sanitku si můžete zajistit, ale musíte bohužel převoz zaplatit. Pokud potřebuje Vaše manželka pravidelně jezdit na lékařská vyšetření a nemá nárok na sanitu, můžete se obrátit na odbor sociální péče při místním úřadě, který za splnění určitých podmínek poskytuje určité dávky.

Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb. Vaše manželka může požádat přímo o příspěvek na zakoupení motorového vozidla, pokud by to pro Vás bylo výhodnější než pobírat  příspěvek na provoz  motorového vozidla. Příspěvek na individuální dopravu by Vaše žena mohla čerpat pouze v případě, pokud by nebyla vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla nebo nepobírala příspěvek na provoz motorového vozidla.

Vaše manželka je také držitelkou průkazu ZTP – má tedy mimořádné výhody spočívající ve slevě jízdného ve vlakové a autobusové přepravě. Má nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), a na slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % slevu v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. Podle toho, co píšete, nejspíš Vaše žena není schopná cestovat veřejnou dopravou.

Bližší informace o dávkách sociální péče pro zdravotně postižené naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud se domníváte, že lékař Vám bezdůvodně neuznal nárok na dopravu sanitkou, přestože by na něj Vaše žena z důvodu zdravotního stavu měla mít nárok, můžete se obrátit se stížností na vedení zdravotnického zařízení, případně pojišťovnu. Více informací o podávání stížností naleznete v sekci Stížnosti.

5.1.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS