Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zhoršení zdravotního stavu po chemoterapii

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak postupovat při řešení problému spojeného s léčbou rakoviny. Maminka (71 let) po operaci prsu nastoupila chemoterapie. Zpočátku probíhalo vše podle předpokladu - nevolnost, vypadání vlasů. Později začaly odumírat nohy, podlamovala se kolena, necítila ruce a stale jí bylo zle, nemohla jíst. Své lékařce všechny problémy průběžně sdělila, ale žádná reakce. Předposlední dvě návštěvy již před vyšetřením musela ležet, nebyla schopna ani sedět a poslední návštěvu již jela na vozíku a já ji doprovázela. Tehdy jí už chemo nedali. Za dalsší týden se stav tak změnil, že byla odeslána na hospitalizaci na neurologii. Stav byl takový, že byla prakticky paralyzovaná. Tam ji nechtěli ani přijmout, že cokoli s ní dělat je zbytečné, chtěli ji poslat na LDN. Řekla, že tam nepůjde. Nakonec jí udělali vyšetření na neurologii, potom byla na rehabilitaci a nyní je na LDN. Chemoterapie je ukončená a bude se pokračovat s ozařováním. Současný stav je takový, že začíná chodit s pomocí chodítka, odumřelé nervy se údajně již neobnoví. Stale doufáme, že k nějakému zlepšení ještě dojde. Můžete mi poradit, jak nyní postupovat vůči lékařce, která podle mého názoru nereagovala na počáteční příznaky a nechala to dojít do takového stavu? Děkuji moc za odpoveď.

Odpověď:

Dobrý den,

osudu Vaší matky litujeme, ale ve Vašem dotazu popisujete klasické formy průběhu metastázy, které nejsou nijak neobvyklé.

Ošetřující lékař má povinnost:

  • informovat pacienta o jeho zdravotním stavu a
  • na základě komplexního posouzení zdravotního stavu pacienta a dnešních dostupných prostředků léčby jej seznámit s možnými léčebnými postupy a srozumitelně jej informovat o jejich povaze a účelu, možných rizicích a komplikacích.

Lékař navrhne takové léčebný postupy, které jsou pro pacienta nejvhodnější. Řádně poučený pacient zváží výhody a nevýhody různých léčebných postupů nebo i úplného neléčení a buď:

  • poskytne se zvolenou léčbou souhlas a bere tak na sebe rizika léčby, s kterými byl seznámen, nebo
  • může jakoukoliv léčbu odmítnout a podepsat revers, pokud o to bude lékařem požádán.

Lékař pacientovi navrhuje takový léčebný postup, který je pro pacienta stále ještě léčebný, ale nikoli toxický, což je zejména při léčbě rakoviny častokrát zmiňováno. V určitých případech, kdy je tělo dostatečně odolné a uzpůsobené, je možné stanovit dávky a sekvenci jednotlivých fází léčby rakoviny velice efektivně a dosáhnout zlepšení stavu, relativně řečeno, bez fatálnějších následků, v jiných případech lze tělo vystavit chemoterapii, ozařování atd. jen ve omezených dávkách, po jejichž dosažení a vyčerpání všech možných postupů pro daný organismus, již není možno pokračovat dále a nastává úmrtí. Takových neblahých případů jsou tisíce a je pravděpodobné, že v žádném z nich nedošlo k lékařskému pochybení. Vaše matka měla ovšem větší štěstí, a tak lze již tak hovořit o velkém úspěchu, což je třeba si uvědomit.

V případě, kdy si nejste jistí, zdali lékař postupoval ve všech případech adekvátně, primárně může jít o častou chybu nedostatečné komunikace s daným lékařem. Doporučujeme zmíněného lékaře či příslušný tým lékařů znovu oslovit.

Ještě je důležité zmínit, že lékař smí poskytnout informace o zdravotním stavu pacienta jeho příbuzným či známým a zpřístupnit jim zdravotnickou dokumentaci jen se souhlasem pacienta. Pouze pokud pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké.

Máte-li přesto pochybnosti o správném postupu lékaře, můžete se obrátit s žádostí o přešetření na primáře lůžkového oddělení nebo na náměstka pro léčebně preventivní péči, resp. na ředitele nemocnice, u ambulantní péče potom na ředitele polikliniky nebo soukromého zařízení. Další možností je obrátit se na Českou lékařskou komoru se stížností na konkrétní lékařku. ČLK má povinnost stížnost prošetřit a vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě.

Máte-li důvodné obavy, že došlo k zanedbání péče a v důsledku toho i k poškození zdraví pacientky, doporučujeme nechat přezkoumat léčebný postup znalcem. Pokud by znalec pochybení potvrdil, bylo by možné obrátit se na soud.

Vaše Férová nemocnice

Zodpovězeno ve spolupráci s týmem MediPravo

29.6.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS