Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nevrácení se z vycházky

Pacient je nedobrovolně hospitalizován v psychiatrickém zařízení. Z povolené vycházky ven či domů na propustku se pacient nevrátí zpět. Může léčebna pacienta nechat dopravit zpět a pokud ano, jakým způsobem to lze realizovat. Jaké případné další sankce za toto jednání pacientovi hrozí?

Odpověď:

Dobrý den,

nedobrovolnou hospitalizaci v psychiatrickém zařízení upravuje § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Bez pacientova souhlasu je možné jej hospitalizovat jenom v případě, že jeví známky duševní choroby nebo intoxikace a tím ohrožuje sebe nebo své okolí. Tyto podmínky musí trvat po celou dobu hospitalizace, jestliže pominou, není možné dále pokračovat v léčbě bez pacientova souhlasu. Jestli tedy pacient z psychiatrického zařízení utekl, měla by nemocnice především zvážit, jestli nadále trvají podmínky nedobrovolné hospitalizace. V případě, že pacient ohrožuje sebe nebo své okolí, může se nemocnice obrátit na orgány Policie a osobu proti její vůli přivést zpět na psychiatrické oddělení. Pokud by se jednalo o nedobrovolnou hospitalizaci, kterou přezkoumává civilní soud, jiný postih by tomuto pacientovi zřejmě nehrozil. K útěku by se přihlédlo spíše fakticky, při hodnocení jeho zdravotního stavu by se na něj pohlíželo jako na osobu nespolupracující s nařízenou léčbou a ústav by mu mohl zakázat vycházky z důvodu obav z dalšího možného útěku.

Ovšem v případě, že by byla ústavní léčba nařízená v rámci ochranného léčení soudem v trestním řízení, následky by byly závažnější. Útěkem by se pacient dopustil maření výkonu úředního rozhodnutí podle §171 odst.1) písm.d) trestního zákona a hrozil by mu trest odnětí svobody až na šest měsíců nebo peněžitý trest.

Blíže se problematice nedobrovolné hospitalizace, jejím podmínkám a možnostem ochrany věnujeme zde.

Vaše Férová nemocnice

11.12.2008

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS