Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí péče ze strany gynekologa

Dobrý den, ráda bych se zeptala na následující. Ve 14tt těhotenství jsem u svého gynekologa odmítla jedno z vyšetření genetického screeningu. Lékař mi poté řekl, že pokud vyšetření nechci, nemá zájem se mnou nadále spolupracovat, ať si najdu jiného lékaře. S tím jsme se rozloučili. Předtím jsem byla u lékaře vedena zhruba rok a navštívila jsem ho v těhotenství již jednou pro potvrzení těhotenství. Chtěla bych se zeptat, zda měl na vypovězení mě ze své péče právo? Může on se mnou takto jednostranně ukončit vztah, aniž by mě předal do péče někomu jinému? Finálně si od mne nenechal podepsat ani negativní reverz, že genetický screening odmítám, ani nic jiného, co by ukončovalo naši spolupráci. Během následujících 14 dnů se mi nepodařilo zajistit si jiného lékaře, odmítli mě většinou poté, co zjistili, proč jsem se rozešla s lékařem předchozím. V 16tt těhotenství tedy nemám lékaře, těhotenskou průkazku, ani základní vyšetření. Ráda bych se zeptala, zda mám právo na následující: Vzhledem k tomu, že stále nemám lékaře jiného, vrátit se za lékařem, který mě "vyhodil" a žádat po něm, aby mi provedl alespoň základní vyšetření krve a vystavil mi těhotenskou průkazku? Je vůbec v souladu s předpisy, že mi, poté co jsem odmítla genetický screening, neudělal žádné z vyšetření, které se běžně ve 14tt provádějí a nevystavil mi průkazku, ačkoliv jsem byla v tu dobu v jeho péči? Dále se chci zeptat, pokud se mi nepodaří nalézt si nového gynekologa, na jakého lékaře se mohu v průběhu těhotenství obracet. Na lékaře, kteří mají poradny přímo v porodnicích? Je někdo, kdo mě musí vždy přijmout? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

povinností lékaře je pacienta náležitě poučit, podat mu srozumitelnou formou informace o úkonu, zejména ho informovat, proč je úkon nutné provést, jaké jsou možné následky jeho neprovedení, poučit jej o možných rizicích a případných alternativách. Pacient musí lékaři udělit souhlas s jakýmkoli zákrokrem či léčebným úkonem. Pokud se jedná o závažnější zákrok, vyžaduje se v praxi písemný souhlas, v ostatních případech obvykle postačí udělení souhlasu ústně. Váš lékař vás tedy měl náležitě poučit, co toto konkrétní vyšetření obnáší. Jestliže jste  toto vyšetření po náležitém poučení odmítla, musí lékař vaše rozhodnutí respektovat a netrvat na provedení tohoto vyšetření. Lékař odpovídá za to, že vám bude poskytnuta náležitá péče, jeho povinností je také chovat se k pacietovi jako k rovnocenému partnerovi, být k němu ohleduplný a slušný. Pokud jste nespokojena s chováním lékaře, je dobré si s ním nejprve promluvit a upozornit ho, že Vás nemůže kvůli odmítnutému vyšetření „vyhodit“ a odmítnout Vám nadále poskytovat péči. Pokud domluvy nepomáhají, můžete podat stížnost k vedoucímu zdravotnického zařízení, případně na Českou lékařskou komoru. Odmítnutí poskytnout svému pacientovi potřebnou lékařskou péči je vážné porušení povinností lékaře i etického kodexu.

V takovém případě, kdy je narušena důvěra mezi ženou a lékařem, je vhodnou volbou změna lékaře. Každý pojištěnec (pacient) má právo na výběr lékaře. Změnit lékaře je možné jednou za tři měsíce. Nově zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa jeho trvalého nebo přechodného pobytu pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno.

Zákon nedává lékaři právo vybírat si své pacienty, ani se nově registrujících pacientů ptát, proč odchází od svého předchozího lékaře. Pokud tedy nenastane případ výše uvedený (lékař má plno a nepřijímá nové pacienty), zvolený lékař nemá zákonný důvod Vás odmítnout a je povinen Vás zaregistrovat. Proto i v případě, kdy Vás další lékaři odmítají přijmout, se může jednat o porušení zákona a Vašich práv. V takovém případě je vhodné stěžovat si u Vaší zdravotní pojišťovny, která má s lékařem smlouvu. Můžete však rovněž podat stížnost u České lékařské komory či orgánu, který lékaře zaregistroval (krajský úřad).

Vzhledem k tomu, že odpovídáme s časovou prodlevou (za což se omlouváme), nejspíš jste již svou situaci vyřešila. Pokud ne, doporučujeme hledat jiného lékaře, který Vás přijme nebo se informovat v porodnici. Takový je systém péče v České republice, v některých státech sice existují rodinné poradny s gynekologem, na které přijímají všechny těhotné a provádějí potřebné testy, ale u nás taková zařízení neexistují a péči zajišťují gynekologové.

Vaše Férová nemocnice

30.3.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS