Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právo na změnu údajů ve zdravotnické dokumentaci

Existuje právo pacienta změnit, co lékař do dokumentace zapsal? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

přímo ze zákona o péči o zdraví lidu ani z vyhlášky týkající se zdravotnické dokumentace toto právo nevyplývá. Jestliže na tuto problematiku ale budeme nahlížet v širším kontextu, dá se říci, že uvedení určitých údajů ve zdravotnické dokumentaci by mohlo naplnit pojetí neoprávněného zásahu do práv pacienta. V zákoně 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se v § 10 uvádí:

„Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.“

V tomto případě by se nejednalo o jakékoli údaje, ale například o údaje nepravdivé, zkreslené,  urážlivé nebo nečitelné, které by mohly pacienta nějakým způsobem poškodit, ať už čistě svým potenciálem jej urazit nebo například v následné zdravotní péči u jiného lékaře, který by mohl být informacemi pomýlen a stanovit tak nevhodný léčebný postup.

Pokud se pacient domnívá, že zápisem do zdravotnické dokumentace došlo k zásahu do jeho práv, může využít možností, které mu dává zákon o ochraně osobních údajů, a to:

  • práva požádat lékaře nebo zdravotnické zařízení o vysvětlení podle § 21 odst. 1 písm. a),
  • nebo práva požadovat po lékaři nebo zdravotnickém zařízení odstranění takto neoprávněně vzniklého stavu podle § 21 odst. 1 písm. b), zejména může požadovat o provedení opravy nebo doplnění osobních údajů.

Pokud lékař nebo zdravotnické zařízení nebude požadavky pacienta respektovat, může se pacient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě závažných porušení práv pacienta je možné situaci řešit u soudu v rámci žaloby na ochranu osobnosti, ale to by bylo krajní řešení, které je možné doporučit jen v případě neúspěchu a nemožnosti jakékoli dohody.

Vaše Férová nemocnice

30.5.2009

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS