Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Informace o dotazech rodinných příslušníků v lékařské zprávě

Dobrý den, chtěla bych vědět, jestli má lékař právo do propouštěcí zprávy z nemocnice psát i to, že se rodinný příslušník informoval na zdravotní stav pacienta a dožadoval se vysvětlení, proč došlo ke zhoršení zdravotního stavu pacienta. Taktéž jestli má lékař právo napsat do této propouštěcí zprávy doporučení, aby příště byl pacient posílán na hospitalizaci někam jinam z důvodu vyžadovaného vysvětlení od rodinného příslušníka. Děkuji. 

Čitáriová

Odpověď:

Dobrý den, 

udání těchto informací v propouštěcí zprávě nemá v zákoně oporu. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci v příloze č. 1 bod 4 přesně stanoví obsah propouštěcí zprávy. Všechny informace, které mají být podle vyhlášky v propouštěcí zprávě obsaženy, mají přímou souvislost se zdravotním stavem pacienta. K uvedení Vámi označených informací tedy není žádný důvod. Pokud lékaři navíc odmítli další péči o rodinného příslušníka, dopustili se tím porušení § 48 odst. 1 zákona o zdravotních službách (ZZS), který určuje důvody, pro které může poskytovatel zdravotních služeb odmítnout péči o pacienta. Mezi tyto důvody patří pouze neúnosné kapacitní zatížení zdravotního zařízení, vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňující výkon návštěvní služby praktického lékaře a absence pojištění. To, že se rodinní příslušníci informují o stavu svého příbuzného (což je navíc jejich zákonným právem dle § 33 odst. 1 ZZS) není a v žádném případě nemůže být důvodem odepření dalšího poskytování zdravotních služeb. 

Vámi popsaným jednáním se zdravotničtí pracovníci dopustili porušení lékařské etiky. To lze řešit podáním stížnosti, kterou můžete směřovat 

-       poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení (např. ředitel nemocnice). Pokud osoba, která podala stížnost poskytovateli, s jejím vyřízením nesouhlasí, lze podat stížnost i jinam (viz dále)

-       správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb

-       dle jiných právních předpisů než je zákon o zdravotních službách, tedy např. České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře (pouze pokud se stížnost týká lékaře; typicky v případech porušení profesní etiky).

-       zdravotní pojišťovně, a to v otázkách týkajících se léčebného procesu, předepisování léků, či v případech odmítnutí provedení úkonu. 

Stížnost nesmí být anonymní, měla by obsahovat dostatek informací pro její vyřízení příslušným orgánem. Další podrobnosti k podávání stížností naleznete v sekci Řešení sporů v Často kladených otázkách na webu Férové nemocnice. 

Lékaři se tímto jednáním dále dopustili přestupku podle § 117 odst. 3 písm. a) ZZS, za který může být poskytovateli  zdravotních služeb dle § 117 odst. 4 písm. c) ZZS správním orgánem uložena pokuta až do výše 300.000 Kč. Přestupky v této oblasti projednává podle § 118 ZZS buď krajský úřad nebo ministerstvo zdravotnictví podle toho, který z těchto orgánů udělil poskytovateli oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7117. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

Vaše Férová nemocnice

19.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS