Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Krajská hygienická stanice

Dobrý den, četla jsem na vašich stránkách právní poradny pro pacienty, že jste odpověděli i na dotaz MŠ na požadavky hygienické stanice při kontrole v MŠ.
Proto si vám dovoluji poslat také dotaz na kontrolu z hygienické stanice.
Provozujeme předškolní zařízení - dětské skupiny. Zaměstnanec nám oznámil, že přišla kontrola z hygieny. Dostavila jsem se na místo a kontrola již probíhala. Mně jako provozovateli nebyl předložen dokument o "Oznámení zahájení kontroly". Kontrolní osoby osobně znám. Protože zahradu užívají dvě různé dětské skupiny, rozhodly se kontrolující osoby, že když už tady jsou, zkontrolují i tu druhou dětskou skupinu (zcela jiný zřizovatel a provozovatel). V obou případech si zapsaly a vyfotily několik závad a vyzvou mě, abych přišla dodatečně podepsat kontrolní zápis k provedeným oběma kontrolám. Kontrolní zápisy nebyly vyhotoveny na místě. Je jednoznačné, že zvláště u té druhé kontrolované dětské skupiny nebyla kontrola plánována a byla momentálním impulsem kontrolních osob.
Musím podepsat "Oznámení o zahájení kontroly", která bude připravena ze strany KHS (krajská hygienická stanice) dodatečně a mně dodatečně předána k podpisu? Je takováto kontrola právně v pořádku se všemi pro nás následnými finančními postihy za porušení "hygienických požadavků"? Při té náhodné kontrole druhé dětské skupiny dostala zaměstnankyně na místě pokutu 500,- Kč za shnilý citron v lednici.
Jde mi o to, zda kontrolu té druhé dětské skupiny mohu odmítnout podepsat a její průběh a následný zápis nepřevzít a celou kontrolu zneplatnit.

Děkuji

Julča

Odpověď:

Dobrý den, 

V úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Nyní k Vašemu dotazu. Kontrolní činnost krajské hygienické stanice upravují především kontrolní řád a zákon o ochraně veřejného zdraví. Podle § 5 odst. 2 kontrolního řádu může být kontrola zahájena buď předložením pověření ke kontrole nebo doručením oznámení o kontrole nebo první úkonem předcházejícím předložení potvrzení o kontrole. Ve Vašem případě tedy byla kontrola zahájena zřejmě zcela legálně podle § 5 odst. 2 písm. a) předložením pověření ke kontrole. 

Dodatečně předložené oznámení o zahájení kontroly byste podepsat měla, ovšem pokud byly kontrolovány dvě různé dětské skupiny s různými zřizovateli a provozovateli, měla by oznámení o zahájení kontroly podepisovat vždy osoba, která je oprávněna jednat za danou dětskou skupinu. Rozhodně by Vám tedy neměl být předložen k podpisu dokument, který se týká i dalšího subjektu, za který Vy nejste oprávněna jednat. 

Co se týká zneplatnění kontroly, to učinit nelze, pokud však se závěry v předloženém protokolu o kontrole nesouhlasíte, můžete se bránit postupem popsaným v poučení obsaženém v předloženém protokolu, kde Vám bude i stanovena lhůta, do které je možno se proti závěrům kontroly ohradit. Podle § 10 odst. 1 písm. d) kontrolního řádu jste proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu oprávněna podat námitky, a to podle § 13 kontrolního řádu obvykle do 15 dnů od doručení protokolu. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakým kontrolním zjištěním směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6968. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

Vaše Férová nemocnice

7.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS