Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékař odmítá testovat borreliozu vs. vyhláška o epidemiologické bdělosti

Dobrý den,
ve stručnosti: V roce 2011 jsem na infekčním oddělení, v souvislosti s jiným onemocněním, absolvoval testy na borreliozu (LB), byly mírně pozitivní ve třídě IGg ELISA, uzavřeno že LB nemám, konfirmace metodou western blot neproběhla. V lékařských doporučeních se však udává, že v případě pozitivity se testy ELISA metodou western blot konfirmovat mají.

Od května 2017 trpím polymorfními příznaky, zejména nesnesitelnou únavou, velkými bolestmi kloubů svalů zvýšenou teplotou,intenční třes, potíže s očima atd. což by mohlo odpovídat LB. Absolvoval jsem mnoho vyšetření s negativními nebo hraničními výstupy. Od srpna 2017 dosud jsem v prac. neschopnosti  (červenec 2018 a můj stav se nelepší, příčina potíží nezjištěna). V prosinci 2017 jsem absolvoval u praktické lékařky testy na LB metodou elisa- negativní požadoval jsem testy western blot (WB) které jsou senzitivnější, nicméně ty provést odmítla. V lednu jsem podstoupil lumbální punkci LB taktéž metodou ELISA negativní jak z likvoru tak krve.


V květnu 2018 se mi po procházce v přírodě objevil flek, který praktická lékařka diagnostikovala jako erythema migrans (mám potvrzeno v lékařské zprávě, dle mého laického názoru to jako eryt. migrans vypadalo), a došlo přeléčení doxybene 200mg x 20 dnů. Požadoval jsem testy na LB ideálně metodou WB, nicméně testy odmítla s tím, že je to jen flek, který zmizel a je přeléčený.

V příloze vyhlášky o epidemiologické bdělosti č. 473/2008 "Systém epidemiologické bdělosti lymeské borreliózy"je uvedeno v článku 1 "1Časná lokalizovaná borrelióza je charakterizována kožními projevy označenými jako erythema migrans..."
V článku 2 "...(ELISA) v klinicky sporných případech konfirmované metodou imunoblotu (Western blotu)..." dále je pak možno provést kultivaci nebo průkaz DNA či elektronovou mikroskopií.
Pratická lékařka však konfirmaci metodou WB odmítla (ústně) již v prosinci 2017.
V článku 6 je uvedno "1. Osoba poskytující péči1), která vyslovila podezření na onemocnění lymeskou borreliózou, zajistí odběr biologického materiálu na laboratorní průkaz etiologie a jeho transport do vyšetřující laboratoře."
Toto paní doktorka odmítla a opakovaně odmítá (ústně), přestože diagnostikovala erythema migrans (květen 2018) což je dle článku 1 příznak LB . Vzhledem k tomu ani není možné, v případě, že LB trpím, splnit povinnost danou v článku 5.

Nyní konečně k dotazům
1)Porušuje lékařka svým postupem vyhlášku nebo jiný zákon a jaké jsou případné sankce? Je její postup lege artis?
2) Na koho bych se měl, v případě, že slušné jednání selže, obrátit pro zjednání napravy?
3)Jak co nejrychleji absolvovat testy na LB hrazené ze zdravotního pojištění (finančně na tom nejsem nejlépe), resp. jak mám postupovat aby lékařka nechala provést testy na LB a to ideálně senzitivnější metodou WB?
4)Pokud bych absolvoval testy jako samoplátce, měl bych šanci úspěšně požadovat jejich proplacení po lékařce/zdravotní pojišťovně?
5)Jakou naději na úspěch by mělo požadování náhrady škody za zdržení diagnostiky (ušlý zisk v době prac. neschopnosti) v případě že by se ukázalo že bych LB trpěl/netrpěl?
6)Je možné nahlásit nebo požadovat něco po nemocnici za nekonfirmování testů ELISA LB metodou WB po sedmi letech s rozumnou nadějí na úspěch?

Děuji za odpověď

PS: Mým cílem není kverulovat, ale co nejrychleji se uzdravit a zapojit do pracovního procesu.

brusitch

Odpověď:

Dobrý den, 

Vaše situace nás mrzí a omlouváme se za zpoždění se zodpovězením dotazu, které bylo způsobeno vytížeností poradny.

Každý lékař má povinnost dle § 45 odst. 1 zákona o zdravotních službách poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni. Dle čl. 6 přílohy č. 23 vyhlášky o systému emidemiologické bdělosti pro vybrané infekce je lékař povinen zařídit odběr biologického materiálu a jeho zaslání do laboratoře pouze v případě, že má důvodné podezření na onemocnění lymeskou borreliózou.

Váš případ bohužel nedokážeme posoudit z lékařského hlediska, pokud ale máte podezření, že postup Vašeho lékaře nebyl správný, doporučujeme Vám si vyžádat Vaši zdravotní dokumentaci a učinit si její kopii. S touto kopií pak můžete navštívit jiného lékaře, který na základě Vaší zdravotnické dokumentace bude schopen posoudit, zda byl postup Vašeho lékaře správný, nebo zda Vaše příznaky byly skutečně důvodným podezřením a Vámi požadované testy bylo třeba provést. 

V případě, že Vám revizní lékař potvrdí, že Váš lékař skutečně pochybil a testy měly být provedeny, můžete se proti jeho chybnému postupu bránit stížností. Stížnost, která se podává poskytovateli, proti kterému směřuje tedy přímo lékaři nebo řediteli nemocnice. Poskytovatel má pak povinnost tuto stížnost vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení (tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů).  Stížnost nesmí být anonymní a je třeba, aby obsahovala dostatek informací k posouzení Vašeho případu. Pokud nesouhlasíte s tím, jak byla Vaše stížnost vyřízena, máte možnost ji znovu podat ke správnímu orgánu (tím je zpravidla krajský úřad, v jehož obvodu se nemocnice či lékař nachází). Ten má pak povinnost ji vyřídit 

- do 30 dnů ode dne jejího obdržení (může být prodlouženo o dalších 30 dnů)

- do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka (může být prodlouženo o 60 dnů)

- do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi (může být prodlouženo o 60 dnů).

Více informací o podávání stížnosti naleznete zde. 

Kromě klasické stížnosti pak ještě můžete podat stížnost na lékaře u České lékařské komory. Tuto stížnost je však třeba podat do 1 roku od zamítnutí testů. Stížnost je projednána revizní komisí, která může zahájit disciplinární řízení. V případě, že nesouhlasíte s vyřízením stížnosti revizní komisí, můžete ještě podat námitku, o které bude rozhodovat Čestná rada České lékařské komory. Námitku je třeba podat do 15 dnů od obdržení rozhodnutí revizní komise. 

Pokud tedy chcete znovu podstoupit testy na lymeskou borreliózu a revizní lékař Vám potvrdil, že je třeba tyto testy provést metodou WB, nejrychlejším způsobem pravděpodobně bude, když Vám testy provede nebo Vás na ně pošle přímo revizní lékař. 

Ale v případě, že i revizní lékař nazná, že pacient je zcela zdráv a dané vyšetření by nesloužilo k zachování nebo zlepšení jeho zdraví, je takový postup v souladu s právem. Odeslání pacienta ke zcela zbytečnému vyšetření může za určitých okolností založit odpovědnost lékaře jednak vůči pacientovi, jednak vůči zdravotní pojišťovně. Pokud budete tyto testy chtít i tak podstoupit, můžete je samozřejmě podstoupit jako samoplátce, případně Vám doporučujeme kontaktovat Vaší zdravotní pojišťovnu a zjistit si, zda na tyto testy alespoň částečně nepřispívá. 

Pokud budete chtít požadovat náhradu újmy na zdraví zdržením diagnostiky, můžete tak učinit občanskoprávní žalobou. V takovém případě, je třeba tento nárok uplatnit do 3 let od okamžiku, kdy jste se o újmě dozvěděl. Pokud se rozhodnete pro občanskoprávní žalobu, doporučujeme Vám zastoupení advokátem, který Vám pomůže se sestavením žaloby a během celého řízení.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

30.10.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS