Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí akutního ošetření

Dobrý den,
rodiný příslušník prodělal akutní zhoršení zdravotního stavu - prudká alergická reakce doprovázena silným atopickým ekzémem se sníženou schopností dechu, otokem a zarudnutím. Tento stav opravňoval osobu přivolat záchrannou službu, avšak byla dopravena na pohotovost, kde byla akutně zaléčena silnými antihistaminiky, po kterých se problém mírně zlepšil. Druhý den došlo ke zhoršení a obdobné situaci, a tak osoba vyhledala kožní ambulanci v Liberci (jedná se o jediné kožní ambulantní lůžkové oddělení v Libereckém kraji), kde osobě bylo sděleno sestrou po telefonu, že ji nemohou přijmout z důvodu zaneprázdnění celého oddělení. Nakonec se přes sektetariát Krajské nemocnice v Liberci domohla ošetření, avšak lékař ji opět zaléčil léky a sdělil osobě, že ji příjmout může až druhý den a pokud bude zhoršen zdravotní stav, má si zavolat ZZS, která by ji pravděpodobně odvezla na toto oddělení.

Nerozumím zejména, jak sestra po telefonu mohla akutního pacienta odmítnout, i když na stránkách oddělení je jasně napsáno, že akutní pacienti můžou být být ošetřeni bez doporučení. Přístup lékaře se mi zdá velmi neprofesionální a laidácký, osoba měla být příjmuta k hospitalizaci. Zdravotní stav ji k tomu opravňoval.

Děkuji Vám velmi za pomoc při řešení této situace.

Hezký den.

Tomáš

Odpověď:

Dobrý den, 

v případě, že je nutné pacientovi poskytnout neodkladnou péči, lékař nesmí odmítnout přijmout pacienta do péče. Neodkladnou péčí se přitom rozumí taková péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které:

- bezprostředně ohrožuj život nebo by mohly vést k předčasné smrti nebo vážnému ohrožení zdraví

- způsobují náhlou nebo intenzivní bolest 

- způsobují náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí

Dle Vašeho popisu se zřejmě opravdu jednalo o neodkladnou péči. V takovém případě zdravotní sestra nepostupovala správně, dle zákona neměla právo takového pacienta odmítnout, a to ani v případě, že bylo oddělení nemocnice příliš zaneprázdněné. 

Následný postup lékaře, tedy neodkladné ošetření pacienta a následné odmítnutí z důvodu přetížení oddělení, je však možný. V případě, že se nejedná o neodkladnou péči a přijetím pacienta by bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo mu brání provozní důvody, personální zabezpečení atd., je možné pacienta odmítnout. V takovém případě však musí poskytovatel (tedy zdravotnické zařízení) pacientovi vydat písemnou zprávu o nepřijetí do péče, v níž musí uvést důvody odmítnutí příjetí do péče. Pacient si poté může zvolit jiné zdravotnické zařízení, kde nejsou překážky k poskytnutí zdravotní péče. 

Na postup zdravotní sestry si můžete stěžovat, a to například u lékaře či vedoucího zdravotnického zařízení (ředitel nemocnice). Stížnost můžete také podat na zdravotnické zařízení, a to správnímu orgánu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (typicky krajský úřad). Tato stížnost připadá v úvahu, jestliže byl dle Vašeho názoru stav pacienta natolik vážný, že vyžadoval hospitalizaci v rámci neodkladné péče a ta mu nebyla umožněna. Více informací o stížnostech naleznete na našich stránkách

 

Vaše Férová nemocnice 

 

3.12.2013

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS