Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Odmítnutí zákroku u zubaře

Dobrý den, mám velmi špatný chrup a 10 zubů na vytrhnutí. Mám pouze kořeny. A hlavně panický strach. Při prohlídce se našly kazy na zbývajících zubech. Chtěla jsem tyto zuby spravit, ale lékař odmítl, že pokud si nenechám ten zbytek vytrhat, tak nic spravovat nebude. Mám strach, že tím přijdu i o zbytek zubů. 

 

zuza125

Odpověď:

Dobrý den, 

povinností Vašeho zubního lékaře jakožto poskytovatele zdravotních služeb je Vás srozumitelným způsobem informovat o Vašem zdravotním stavu a navrženém léčebném postupu (§ 31 odst. 1 a) zákona o zdravotních službách). Tato informační povinnost v sobě zahrnuje i popis alternativních způsobů léčby, jejich vhodnost, přínosy i rizika pro pacienta. 

Jelikož zdravotní služby mohou být pacientovi poskytnuty jen s jeho svobodným a informovným souhlasem, je právem pacienta se rozhodnout, zda chce poskytnutí takových zdravotních služeb podstoupit, a to včetně volby způsobu provedení zákroku. 

Váš zubní lékař má tedy povinnost Vás informovat, o tom, jakými způsoby lze Váš zdravotní stav řešit, vysvětlit Vám jejich přínosy a rizika. Ale to, jakým způsobem bude zákrok proveden, je pouze Vaší volbou. Nemusíte tedy souhlasit s doporučenou variantou zákroku zubním lékařem, ale máte právo sama rozhodnout, kterým způsobem bude Váš zdravotní stav řešen. 

Postup Vašeho lékaře tedy nebyl správný a můžete se proti němu bránit stížností. Stížnost je upravena v § 93 a násl. zákona o zdravotnických službách a podává se poskytovateli, proti kterému směřuje, tedy Vašemu zubnímu lékaři. Poskytovatel má pak povinnost tuto stížnost vyřídit do 30 dnů od jejího obdržení (tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů).  Stížnost nesmí být anonymní a je třeba, aby obsahovala dostatek informací k posouzení Vašeho případu. Pokud byste nesouhlasila s tím, jak byla Vaše stížnost vyřízena, máte možnost ji znovu podat ke správnímu orgánu. Ten má pak povinnost ji vyřídit 

- do 30 dnů ode dne jejího obdržení (může být prodlouženo o dalších 30 dnů)

- do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka (může být prodlouženo o 60 dnů)

- do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi (může být prodlouženo o 60 dnů)

Více informací o podávání stížností naleznete zde.

S pozdravem  

Vaše Férová nemocnice

21.9.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS