Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Pochybení lékaře

Dobrý den, moje žena porodila dceru. Po porodu měla problémy, nemohla téměř chodit, lékaři jí předepsali rehabilitace. Když se situace nezlepšovala a zdravotní stav se zhoršoval, 11 dní po porodu jsme navštívili gynekologii, kde paní doktorka s velkým překvapením zjistila, že v ní pan doktor zapomněl tampon při šití po porodu...jen zázrakem tam nebyl zánět či jiné větší komplikace...
Chystáme dopis do nemocnice, ať se o tom dozví, s návrhem na mimosoudní vyrovnání, protože újma fyzická a hlavně osobní pro ženu byla nemalá... Chtěl bych se zeptat, jak tento dopis formulovat, komu ho adresovat a jestli nemáte nějaký návrh, kolik v tomto případě požadovat... Děkuji za odpověď. 

Ivanio

Odpověď:

Dobrý den, 

 

dle postupu lege artis (§ 28 odst. 2 zákona o zdravotních službách) má lékař obecně povinnost postupovat tak, že je povinen poskytovat péči v souladu s profesními povinnostmi a standardy, respektive v souladu s poznatky lékařské vědy. Jednou ze samozřejmých profesních povinností lékaře je poskytovat pacientům péči tak, aby jim neuškodila. V případě Vaší ženy však lékař pochybil a způsobil jí tím újmu. Ve Vaší situaci by ovšem mohlo být problematické dokázat souvislost toho, že Vaše žena nemohla po porodu chodit, s pochybením lékaře, neboť tyto problémy mohly nastat i z jiných příčin při porodu obvyklých. Proto by bylo dobré mít tuto hypotézu podepřenou lékařským posudkem. Navíc vzhledem k tomu, že Vaše žena neměla v důsledku pochybení žádný jiný negativní následek jako např. zánět, bude obecně obtížné prokazovat vznik této újmy. 

Vzniklou situaci můžete řešit více různými způsoby, doporučujeme Vám však začít podáním stížnosti, kterou můžete směřovat 

-       poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení (např. ředitel nemocnice). Pokud osoba, která podala stížnost poskytovateli, s jejím vyřízením nesouhlasí, lze podat stížnost i jinam (viz dále)

-       správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb

-       dle jiných právních předpisů než je zákon o zdravotních službách, tedy např. České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře (pouze pokud se stížnost týká lékaře; typicky v případech porušení profesní etiky).

-       zdravotní pojišťovně, a to v otázkách týkajících se léčebného procesu, předepisování léků, či v případech odmítnutí provedení úkonu. 

Stížnost nesmí být anonymní, měla by obsahovat dostatek informací pro její vyřízení příslušným orgánem. Jedná-li se o složitější situaci, je často vhodné nejprve si vyžádat kopii zdravotnické dokumentace a poradit se s odborníkem. 

Dalším řešením Vaší situace by mohla být mediace. Jedná se o dobrovolné mimosoudní řešení sporu, kdy se strany za účasti prostředníka (tzv. mediátora) pokusí dohodnout na řešení přijatelném pro obě strany. Tento postup lze ve Vaší situaci velmi doporučit. 

Pokud by mediace selhala, lze ještě zvažovat soudní řešení, které však bývá výrazně delší než předchozí navrhované způsoby. Bližší podrobnosti k jednotlivým způsobům řešení Vaší situace najdete v Často kladených otázkách na webu Férové nemocnice v sekci Řešení sporů. 

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv způsob řešení, měl byste vždy popsat důvody a průběh zákroku, následné zdravotní problémy Vaší ženy a jejich vyřešení a poté Vaše požadavky. Určitě by také bylo vhodné doprovodit stížnost lékařskými zprávami, máte-li je k dispozici. V každém případě však bude potřeba dokázat vzniklou újmu a její souvislost s pochybením lékaře. 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7031. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

Vaše Férová nemocnice

 

16.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS