Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právo pacienta s těžkými komunikačními problémy na přítomnost druhé osoby i mimo návštěvní hodiny na jip

Dobrý den,

manžel trpí nervosvalovým onemocněním ALS, byla mu zavedena tracheostomie, nemůže vůbec mluvit. Ke komunikaci používá počítač se zařízením, které ovládá očima. Zároveň potřebuje poučenou obsluhu počítače a vzhledem k tomu, že se sám nemůže nijak bránit (ani mluvit, ani hýbat), požaduje mít u sebe v maximální míře druhou osobu z rodiny, která jeho přání tlumočí a případně zabrání provedení úkonu i přes jeho nesouhlas (už se stalo včera, viz níže). Nyní je hospitalizován na jip a na dýchacím přístroji, nemocnice ale nechce vyhovět, aby byla přítomna druhá osoba i mimo návštěvní hodiny na jip.

Argumentuji zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách, paragraf 30, odst. 1, podle kterého toto poskytovatel musí zajistit. Je mi řečeno, že oni se musí řídit interními předpisy a tento paragraf respektovat nemusí.

Kdo má pravdu?

Ke komu se odvolat, aby došlo k rychlé nápravě? Potřebuji řešit co nejdříve.

Už se jednou stalo, že mu chtěli zavřít počítač a přemístit jej na lůžko zbytečně dlouho před plánovaným zákrokem, přičemž on s přesunem nesouhlasil s tím, že na posteli se mu špatně dýchá, a chce přesunout, až to bude nezbytně nutné. Kdybych tam nebyla (vyhazovali mě), tak mu sestra zaklapne počítač, sebere mu tak jedinou možnost komunikace, a přesune ho na postel i přes jeho výslovný nesouhlas.

Ráda bych předešla všem případným dalším stejným situacím tím, že tam někdo z rodiny bude co nejčastěji.

Zároveň jsem si našla článek o tom, že ZTP/P osoba má právo na osobního asistenta v nemocnici, ale nikde jsem nenašla, který právní předpis toto stanoví. Je to pravda? A musí tam takového člověka u něj nechat, pokud si to pacient vyžádá?

Velmi děkuji za rychlou odpověď.

Lucie

Odpověď:

Dobrý den,

skutečně má váš manžel právo používat prostředky k dorozumívání, v tomto případě počítač. Postup, kdy mu zaměstnanci nemocnice chtěli zavřít počítač předčasně, není v pořádku, neboť k tomu nebyl ještě žádný oprávněný důvod. Stejně tak má právo na vaši přítomnost, jako osoby, která tlumočí jeho přání, dle § 30 odst. 1 zákona o zdravotních službách

Argument nemocnice, že umožnit vám přítomnost s vaším manželem je v rozporu s interními předpisy nemocnice, je zcela nesmyslný a jednání nemocnice bylo protizákonné. Jedná se o interní předpis nemocnice, který má nižší právní sílu než zákon. Vnitřní předpis nemocnice nemůže být v rozporu se zákonem a stejně tak nemůže v rozporu se zákonem omezovat práva osob. Navíc Vás manžel má právo na přítomnost osoby blízké, nemusíte se tedy řídit návštěvním řádem, nicméně nesmíte narušovat poskytování zdravotních služeb.

Pokud nemocnice brání pacientům s těžkými komunikačními problémy uplatňovat svá práva využívat prostředky k dorozumívání nebo osoby, která tlumočí, co si pacient přeje, hrozí jí postih podle § 117 odst. 1 písm. l) zákona o zdravotních službách, neboť tím páchá přestupek. Přitom podle odstavce 4, může být nemocnici uložena pokuta až 300 000 Kč.

Upozorněte tedy nemocnici, že svým postupem porušuje práva pacienta podle § 30 odst. 1 zákona o zdravotních službách, a hrozí jí tak sankce dle § 117 odst. 4 zákona o zdravotních službách. Můžete tak nemocnici upozornit stížností, podle § 93 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Stížnost můžete podat přímo poskytovateli zdravotních služeb - tedy nemocnici nebo správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb - krajskému úřadu, podle území, kde se nemocnice nachází. Více informací ke stížnostem naleznete na našich stránkách zde.

V případě, že budete chtít dát podnět k prošetření přestupku podle § 117 zákona o zdravotních službách, je příslušným krajský úřad, podle území, kde se nemocnice nachází, dle § 118 zákona o zdravotních službách.

Ve věci vaší otázky na osobního asistenta, máte patrně na mysli hrazení nákladů spojených s vaším pobytem v nemocnici. Jak jsme uvedli výše, má váš manžel právo na vaši přítomnost, k tlumočení jeho projevů vůle. S vaším pobytem ve zdravotnickém zařízení jsou spojeny náklady, jako jsou např. stravné či poskytnutí lůžka. V této věci váš manžel nemá ze zákona nárok na hrazení těchto nákladů, které nemocnici vzniknout, dle § 25 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ovšem dle zmíněného paragrafu, vám může být úhrada těchto nákladů ze strany pojišťovny přiznána, pokud s tím bude souhlasit revizní lékař. Můžete tedy podat žádost pojišťovně na úhradu nákladů s vaším pobytem v nemocnici, coby průvodcem vašeho manžela. Pokud vám revizní lékař nevyhoví, můžete ještě podat odvolání k místně příslušné pobočce zdravotní pojišťovny.

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7096. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

19.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS