Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přítomnost rodiče před operací

Dobrý den,

posílala jsem žádost, abych mohla být přítomna u uspávání dítěte před operací. Snažila jsem se vyjednat, aby mi sdělili to, co musí splnit např. medik a já bych to splnila. Bylo to ale šmahem zamítnuto z důvodu hygieny, přitom mám zprávy, že tam chodí studenti nebo i jiní pracovníci. Dostala jsem tedy na výběr. Buď pojedu jinam (všude je to stejné), nebo budu respektovat jejich řád (byť je mimo zákon a právo).
Ale co ted? Můžu se tam s nimi prát a snažit se jít na sál, což bude mít za následek buď to, že se tam popereme, nebo to, že zruší operaci, nebo mi to projde, což si nemyslím. Nebo můžu vyhledat advokáta a udělat předběžné opatření? Co mohu ve své pozici dělat?

Děkuji.

Tery

Odpověď:

Dobrý den, 

podle § 28 odst. 3 písm. e) bod 1. patří mezi práva nezletilého pacienta právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, ovšem za podmínky, že je to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost takové osoby poskytnutí zdravotních služeb. 

Nárok na přítomnost zákonného zástupce při konkrétním ošetření tedy závisí jednak na vnitřním řádu nemocnice a jednak na posouzení konkrétního zdravotníka provádějícího zákrok. Často se však lékaři ve snaze zabránit rodičům v přístupu na sál odvolávají na nesplnění hygienických požadavků rodiči. Je to však pouhá záminka, protože rodič může hygienické požadavky splnit např. tím, že si opatří ochranné pomůcky jaké používají zdravotníci. Rodič má v případě bránění jeho vstupu na operační sál právo požadovat vysvětlení toho, v čem zdravotníci vidí negativa jeho přítomnosti při zákroku, a také by měl požadovat, aby tato skutečnost byla zaznamenána do zdravotnické dokumentace. Další podrobnosti k právům rodičů při hospitalizaci dítěte si můžete přečíst např. zde

Pokud byste po doporučeném postupu nebyla s řešením spokojena, můžete situaci řešit podáním stížnosti, kterou můžete směřovat 

-       poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení (např. ředitel nemocnice). Pokud osoba, která podala stížnost poskytovateli, s jejím vyřízením nesouhlasí, lze podat stížnost i jinam (viz dále)

-       správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb

-       dle jiných právních předpisů než je zákon o zdravotních službách, tedy např. České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře (pouze pokud se stížnost týká lékaře; typicky v případech porušení profesní etiky).

-       zdravotní pojišťovně, a to v otázkách týkajících se léčebného procesu, předepisování léků, či v případech odmítnutí provedení úkonu. 

Stížnost nesmí být anonymní, měla by obsahovat dostatek informací pro její vyřízení příslušným orgánem. Jedná-li se o složitější situaci, je často vhodné nejprve si vyžádat kopii zdravotnické dokumentace a poradit se s odborníkem. Další podrobnosti k podávání stížností naleznete v sekci Řešení sporu v Často kladených otázkách na webu Férové nemocnice. 

Co se týká předběžného opatření, to je upraveno v § 74 a násl. občanského soudního řádu. Podle tohoto zákona jej může vydat předseda soudního senátu pokud je potřeba zatímně upravit poměry účastníků (kterými jsou navrhovatel a ti, kteří by byli účastníky, pokud by se jednalo o soudní řízení ve věci samé - ve Vašem případě tedy Vy a nemocnice). Návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá. Podle § 75c odst. 2 rozhodne předseda o přijetí předběžného opatření bezodkladně a v případě, že nehrozí nebezpečí z prodlení, do 7 dnů od podání návrhu.   

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7032. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

Vaše Férová nemocnice

 

16.11.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS