Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Špatně provedení operace prstu

Dobrý den,


dostala jsem na Vás kontakt, abych se na Vás obrátila a zkusila Vás požádat o radu. Jedná se o problém s nemocnicí, kde mi operovali v květnu prst. Bohužel po operaci prstu mám problém prsty natáhnout, položit dlaň na stůl, prst je ve tvaru labutí šíje. Je tam skloubení cca 25 st.


Prst mi poprvé operovali v listopadu 2016, v lednu 2017 znovu, protože byl se sevřením pěsti a poté mě odeslali do nemocnice, kde jsem po operaci dopadla tak, jak jsem dopadla. Byla jsem na konzultaci u jiného lékaře a ten mi řekl, že tam s největší pravděpodobností pochybila první nemocnice a pan lékař, co prst operoval, tak poškodil poutka, které drží šlachu. Bylo mi doporučeno, abych po nemocnici žádala nějaké odškodnění, jelikož mě to hodně omezuje, navíc jsem už skoro rok v pracovní neschopnosti a ježdění po lékařích, kam mě pořád posílají taky není zdarma. 


Jen si bohužel nemůžu dovolit právníka. Bohužel jsem v takové finanční situaci, že bych to nezvládla. 


Chtěla bych se informovat, zda by jste mi dokázali nějak pomoc.


Předem moc děkuji za Vaši odpověď.


FN

Odpověď:

Dobrý den,

mrzí nás vzniklá situace, a to s čím se musíte potýkat. Co se týče špatně provedeného úkonu ze strany lékaře, nemůžeme Váš případ posoudit z medicínského hlediska, jelikož jsme pouze právní poradnou. Doporučili bychom Vám však postupovat následovně:

1. Nejprve si požádejte o kopii zdravotnické dokumentace týkající se prováděných zákroků. Na to máte jako pacient ze zákona nárok.

2. Prokonzultujte pořízené záznamy ze zdravotnické dokumentace s nezávislým odborníkem, který se na danou oblast specializuje. Ten posoudí, zda skutečně došlo k pochybení ze strany lékařů či zdravotnického personálu.

3. V případě pochybení se pak můžete podat dle zákona o zdravotních službách stížnost na poskytování zdravotních služeb. Tuto stížnost může podat pacient, osoba pacientem k tomu zmocněná, nebo také osoba blízká, jestliže tak nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav učinit pacient sám. Stížnost se podává poskytovateli, proti němuž směřuje (ve Vašem případě tedy k vedení nemocnice). Nemocnice je povinna se vaší stížností zabývat a do 30 dnů od jejího přijetí jí vyřídit. Tato lhůta může být ze zákona prodloužena, ale jen v odůvodněných případech a stěžovatel o tom musí být informován. 

4. V případě, že s vyřízením podané stížnosti nesouhlasíte, můžete se se stížností obrátit na příslušný správní orgán. Tímto správním orgánem, je orgán udělující poskytovatelům oprávnění k poskytování zdravotních služeb (v případě nemocnic se jedná o příslušný krajský úřad). V této stížnosti je mimo jiné potřeba uvést také proč s vyřízením předchozí stížnosti nesouhlasíte. Stížnost musí být opět vyřízena v zákonem stanovených lhůtách.

Více informací o podávání stížnosti naleznete na našich internetových stránkách zde.

5. Pokud se jedná o pochybení ze strany lékaře, můžete se obrátit také na Českou lékařskou komoru (dále jen ČLK). Možnost podání stížnosti k ČLK je však časově omezena, je proto nutné ji podat do 1 roku od spáchaného provinění. Více informací se dočtete na internetových stránkách ČLK.

Dále se nabízí možnost řešit spor soudní cestou. Než však přistoupíte k podání žaloby, doporučili bychom Vám pokusit se vyřešit spor s nemocnicí mimosoudně. Zkuste se obrátit na vedení nemocnice a domluvit se na případném mimosoudním vyrovnání vzniklé újmy. Vhodné by bylo nemocnici prokázat, že k pochybení ze strany jejich zaměstnance skutečně došlo, k tomu Vám může posloužit právě stanovisko ČLK. Až v případě neúspěchu můžete zvolit soudní cestu. A to v podobě žaloby občanskoprávní na náhradu újmy. Soudní řešení sporu je však finančně i časově poměrně náročné a je vhodné obrátit se na právníka specializujícího se právě na tuto oblast práva - seznam naleznete např. zde.

V případě, že nemáte dostatek finančních prostředků na zaplacení zástupce, můžete si zažádat od bezplatné zastupování. S takovou žádostí se obracíte na příslušný soud, a to buď současně s podáním žaloby, po jejím podání nebo před ním. Zažádat si o zastupování před podáním žaloby bývá nejvýhodnější, jelikož žalobu podá zástupce, který Vás pak bude v průběhu celého sporu zastupovat. Žádost o ustanovení zástupce se většinou podává současně se žádostí o osvobození od soudních poplatků, není to však podmínkou a žádost může být podána i samostatně. Soud v takovém případě zkoumá, zda žadatel peníze na zástupce má nebo ne, a zda ho s ohledem na projednávanou věc potřebuje. Pokud nebudete u soudu úspěšná, můžete se s žádostí o přidělení zástupce obrátit také na Českou advokátní komoru

Některé advokátní kanceláře nabízí poskytování služeb nemajetným bezplatně nebo za sníženou odměnu, tzv. pro bono. O pomoc můžete požádat také neziskovou organizaci, která se zabývá občanskoprávními spory.

V některých případech může být pochybení ze strany zdravotnického personálu natolik závažné, že by se mohlo jednat o trestný čin, zejména ublížení na zdraví dle §146 trestního zákoníku. Pokud se domníváte, že k takovému trestnému činu skutečně došlo, pak můžete podat trestní oznámení, a to k orgánu Policie ČR nebo na příslušné státní zastupitelství, ti daný případ prošetří.

Více o soudním řešení sporů můžete dohledat na našich internetových stránkách - zde

Pro shrnutí bychom uvedli, že pokud se domníváte, že došlo k pochybení ze strany lékaře, můžete na lékaře podat stížnost. Nejprve je vhodné celou věc prokonzultovat s odborníkem, který by byl schopen vše posoudit z medicínského hlediska. Následně můžete na lékaře podat stížnost k vedení nemocnice, ke zřizovateli nemocnice a na Českou lékařskou komoru. Pokud chcete žádat finanční kompenzaci, je vhodné se nejprve obrátit na nemocnici a domluvit se na mimosoudním vyrovnání. V případě neúspěchu je pak možné spor řešit soudní cestou - formou občanskoprávní žaloby na náhradu újmy. Doporučujeme však obrátit se na právníka, pokud na něj nemáte dostatek finančních prostředků můžete zažádat o přidělení zástupce u soudu, České advokátní komory, či se obrátit s žádostí o pomoc na advokátní kancelář nebo neziskovou organizaci. 

S pozdravem, 

Vaše Férová nemocnice

 

25.10.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS