Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zubařka vytrhla zbytečně zub, teď je potřeba implantát

Dobrý den, asi před čtyřmi lety mi jedna paní zubařka při kontrole řekla, že bych měla mít rovnátka, a že budou potřeba vytrhnout nějaké zuby, aby tam vznikla mezera a zuby se mohly narovnat. Vytrhla mi dva nahoře a dva dole. Na horním patře se mezery zaplnily ale dole ne. Takže mi zbytečně vytrhla dva zdravé zuby. Teď tam mám dvě mezery a musím mít implantáty za cca 50 000 Kč. Dnes jsem taky zjistila, že paní doktorka od února minulého roku již neordinuje. Chci se tedy zeptat, je nějaká možnost, že bych mohla od paní zubařky dostat alespoň nějakou peněžní částku na ty implantáty?
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Monika

Odpověď:

Dobrý den, 

Váš případ bohužel nedokážeme posoudit z lékařského hlediska. Pokud však máte podezření, že Vaše zubní lékařka pochybila a zuby Vám vytrhla zbytečně, můžete se proti jejímu chybnému postupu bránit. 

Nejprve Vám doporučujeme si vyžádat Vaši lékařskou dokumentaci a učinit si kopii, na kterou máte právo dle zákona o zdravotních službách. S touto kopií pak můžete kontantovat jiného zubního lékaře, který Vám bude schopen říci z lékařského hlediska, zda Vaše zubní lékařka skutečně pochybila, či nikoliv. Pokud ano, máte několik možností, jak se bránit. 

První možností je stížnost. Stížnost je upravena v § 93  a násl. zákona o zdravotních službách a podává se poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy samotné zubařce. Obsahem stížnosti by měl být dostatek informací k jejímu vyřízení, stížnost nesmí být podána anonymně. Zubař je pak povinen tuto stížnost vyřídit do 30 dnů, někdy však tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že byste nebyla s vyřízením stížnosti spokojena, máte právo se obrátit na správní orgán, u kterého znovu podáte stížnost a uvedete důvody, proč nesouhlasíte s vyřízením stížnosti. Tento správní orgán má pak na vyřízení

- 30 dní od obdržení stížnosti (může být prodlouženo o dalších 30 dní)

- 90 dní v případě, že je nutné ustavit nezávislého odborníka ode dne jeho ustavení (může být prodlouženo o dalších 60 dní)

- 120 dní pokud je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi ode dne jejího ustavení (může být prodlouženo o dalších 60 dní).

Více informací o podávání stížností naleznete zde.

Vaší další možností je podání stížnosti pro neodborný výkon povolání u České stomatologické komory. Stížnost musí mít písemnou formu s uvedeným jménem a kontaktní adresou stěžovatele. Jako první řeší stížnost revizní komise místně příslušné Oblastní stomatologické komory, a proto je výhodné podávat stížnost přímo jejím členům. Zjistí-li revizní komise a následně čestná rada komory, že stížnost byla oprávněná a skutečně došlo k porušení povinností, je zubnímu lékaři uloženo disciplinární opatření. Více informací o podávání této stížnosti naleznete zde. 

Nakonec se můžete bránit také občanskoprávní žalobou a požadovat po Vaší zubařce náhradu nemajetkové újmy a potřebných implantátů. Tento nárok je potřeba uplatnit do 3 let od okamžiku, kdy jste se o újmě dozvěděla, ve Vašem případě od okamžiku, kdy Vám lékař sdělil konečné následky (tedy, že zubní mezery se již nevyplní). Náhradu nemajetkové újmy na zdraví můžete po zubní lékařce uplatňovat i mimosoudně, což je ve většině případů rychlejší a levnější. Pokud se však rozhodnete pro soudní cestu, doporučujeme Vám si obstarat advokáta, který Vám pomůže se sestavením žaloby a během řízení.

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

 

10.10.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS