Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Cizí lékař zaregistroval osobu bez souhlasu a vědomí

Dobrý den,


mám dotaz ohledně přeregistování obvodního lékaře bez mého vědomí a souhlasu.
Po návštěvě své obvodní lékařky jsem zjistila, že mě vyřadila z evidence, neboť jsem se údajně zaregistrovala u jiného lékařského zařízení. Lékařka byla ochotná a zjistila mi i jaké lékařské zařízení si mě registrovalo a od jakého data. Paradoxem je, že v uvedené datum jsem byla v zahraničí.
Jak se mohu proti takovému jednání bránit? Cizí lékař, kterého jsem nikdy nenavštívila si mě zaregistroval a údajně má i žádost, kterou jsem podepsala.
Další nepříjemnost byla v tom, že jsem potřebovala vyšetřit kvůli nemoci a do té doby má lékařka mě odmítla ošetřit, neboť jsem už najednou nebyla její pacientkou a úkon by jí prý pojišťovna neproplatila.

Děkuji za informaci.

DanielaS

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se skládá ze dvou částí: jednak změny obvodního lékaře a jednak postupu nového obvodního lékaře.

Váš původní lékař zcela nerespektoval Vaše právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb a dopustil se tak porušení zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 11 odst. 1 písm. b). Svého lékaře si volíte sama a máte právo na výběr takového poskytovatele, který vám vyhovuje. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, máte právo každé 3 měsíce změnit svého zdravotního poskytovatele. V kratších intervalech to není možné. Pakliže byste se chtěla registrovat zpátky u Vaší původní obvodní lékařky, je to možno až po třech měsících.

Jednání Vašeho bývalého lékaře je tudíž zcela nepřípustné. Pacient není zboží, které by si mohli lékaři mezi sebou bez jeho vědomí předávat. Vzhledem k tomu, že ve Vašem případě došlo dokonce ke zfalšování podpisu, doporučovali bychom kromě podání stížnosti na nevhodné jednání poskytovatele zdravotních služeb také podat trestní oznámení, či oznámení o přestupku. 

Je tady ovšem třeba zmínit, že poskytovatel je oprávněn za určitých okolností odmítnout přijmout pacienta do péče. A to konkrétně v případech vymezených v § 48 zákona o zdravotních službách. Konkrétně se jedná zejména o tyto okolnosti:

1) pokud by tím byla překročena únosná kapacita poskytovatele, kdy by přijetím dalších pacientů došlo k ohrožení kvality poskytované péče

2) přílišná vzdálenost od bydliště nebo pobytu pacienta

3) není pojištěncem pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenou smlouvu.

Nicméně je nutné zdůraznit, že je se uvedená ustanovení vztahují na přijetí nového pacienta a nikoli na změnu poskytování služeb jako takovou. Pokud by chtěl Váš lékař ukončit péči o Vás, musel by tak učinit pouze ze zákonem uvedených důvodů, které ve Vašem případě rozhodně nenastaly.

Váš nový obvodní lékař, který si Vás sám registroval, neměl oprávnění takto postupovat, pokud jste Vy sama o změnu nežádala.

Máte několik možností jak sjednat nápravu. Jednak můžete po třech měsících znovu změnit poskytovatele zdravotních služeb, a tak se vrátit zpět k původní obvodní lékařce.

Nebo můžete samozřejmě podat písemnou stížnost novému obvodnímu lékaři. Nebudete-li s jeho odpovědí spokojena, doporučujeme podat stížnost přímo na Vaši pojišťovnu, která lékaři hradí provedené úkony. A domníváme se, že ji bude zajímat, že si Vás lékař bez souhlasu registroval, jako svou pacientku.

Také doporučujeme zároveň podat stížnost na lékaře České lékařské komoře, tím že si Vás bez vašeho souhlasu registroval, totiž porušil etické zásady.

Jak mají stížnosti vypadat a co v nich uvést, naleznete zde.

K poskytování zdravotních služeb je obecně zapotřebí informovaného souhlasu pacienta, jak uvádí § 28 zákona č. 372/2011 Sb. Jestliže si vás lékař převedl jako svého nového pacienta, bez vašeho souhlasu, jednal v rozporu s ustanovením § 117 odst. 1 písm n) zákona č. 372/2011 Sb. Jedná se o přestupek, který může být sankcionován až do výše 500 000 Kč, podle odstavce 4. Stejně tak, pokud si už od vašeho bývalého obvodního lékaře vyžádal vaši zdravotnickou dokumentaci, mohl by být tento čin klasifikován jako přestupek podle § 117 odst. 3 písm. h) zákona č. 372/2011 Sb., který může být rovněž sankcionován pokutou až do výše 500 000 Kč, jak uvádí odstavec 4.

Přičemž orgánem, který přestupky projednává je podle § 118 je příslušný krajský úřad, na jehož uzemí poskytovatel provádí svou činnost.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

27.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS