Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Jak dostat manžela z psychiatrické nemocnice

Dobrý den,

potřebuji od Vás urgentně pomoci. Manžel byl dobrovolne hospitalizován na psychiatrii na, kvůli depresím. Po stabilizaci stavu ho po týdnu přesunuli na volnější oddělení, kde dostával celodenní vycházky. Jeho stav se začal horšit, přikládala jsem to při rozhovoru s lékařkou novému antidepresivu, které dostal. Lékařka rozhodla, že ho přesunou zpět na uzavřené oddělení, bez terapií a vycházek. Dali ho ale na oddělení s intenzivním dohledem, sebrali všechny věci a nasadili silné léky. Důvodem je prý, aby se o něco nepokusil. Mezitím jsem mluvila s novou lékařkou, která chce léčit elektrošoky.To manžel i rodina odmítáme. Lékařka nevidí jinou cestu, než tedy přesun do Bohnic. Že už je tam dlouho a je problém s pojišťovnou. Manzel se zlepšil, na muj podnět ho přesunuli na normální oddělení, zatím bez vychazek. Lekarka stále požaduje elektrošoky nebo přesun do jiné psychiatrické nemocnice. Manzeluv stav není akutní. Domnívám se, že se zde stala chyba v léčebném postupu, manžela bych chtěla odtamtud dostat co nejrychleji, popř. ho nechat vyšetřit jiným lékařem.

Jaké mám možnosti? Jak právně dobře postupovat? Běží nám lhůta snad do čtvrtka. Děkuji.

Jitka

Odpověď:

Dobrý den,

 

Vaše první a nejdůležitější otázka směřuje na možnosti dobrovolně hospitalizovaného pacienta, které mu nabízí zákon o zdravotních službách. Jak sama v dotazu uvádíte, Váš manžel byl hospitalizován dobrovolně, tedy na základě jeho souhlasu. Pro něj to tedy znamená, že svou léčbu může kdykoliv ukončit tím, že podepíše tzv. negativní revers. Jde o písemné potvrzení o tom, že pacient odmítl další poskytování zdravotních služeb či zákroků a chce svůj pobyt v nemocnici ukončit. Důležité je, aby byl Váš manžel před podpisem poučen jemu srozumitelným způsobem o jeho aktuálním zdravotním stavu, dále o tom, jakou zdravotní péči/zákrok odmítá a jak by mu měl pomoci, dále též poučen o možných následcích odmítnutí dalšího poskytování zdravotních služeb, zejména s ohledem na předpokládaný vývoj onemocnění - v jeho případě depresí. Náležitosti tohoto reversu upravuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

 

Negativní revers by měl obsahovat:

1. údaj o zdravotním stavu pacienta a potřebných zdravotních službách,

2. údaj o možných následcích odmítnutí potřebných zdravotních služeb pro zdraví pacienta,

3. záznam vyjádření pacienta, že údaje podle bodu 1 a 2 mu byly zdravotnickým pracovníkem sděleny a vysvětleny, že jim porozuměl a že měl možnost klást doplňující otázky, které mu byly zdravotnickým pracovníkem zodpovězeny,

4. písemné prohlášení pacienta, popřípadě záznam o tomto prohlášení, že i přes poskytnuté vysvětlení potřebné zdravotní služby odmítá,

5. místo, datum, hodina a podpis pacienta,

6. podpis zdravotnického pracovníka, který pacientovi informace poskytl,

 

Ke druhé otázce týkající se správného právního postupu, lze odkázat na výše uvedené. Každý pacient má totiž právo odmítnout poskytování zdravotních služeb. Výjimky existují např. u nedobrovolně hospitalizovaných pacientů, což ovšem není případ Vašeho manžela. Pokud byste měla obavy o chybně stanoveném individuálním léčebném postupu, tak lze doporučit, abyste si vyžádala zdravotní dokumentaci svého manžela, pořídila si kopii a oslovila jiného lékaře s tím, aby posoudil, zda navržený individuální léčebný postup Vašeho manžela je v pořádku. Tím si objektivně ověříte u nezainteresovaného lékaře zda nemocnice, ve které je Váš manžel hospitalizován, postupuje tzv. lege artis (dle § 28 odst. 2 zákona o zdravotních službách jde o poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni). Následně na základě Vašich zjištění, může Váš manžel podepsat výše zmíněný negativní revers, danou psychiatrickou nemocnici opustit a dobrovolně nastoupit do jiné psychiatrické nemocnice.

 

Co se týče Vámi několikrát zmíněných "elektrošoků", které jsou v lékařské terminologii označovány jako elektrokonvulzivní léčba ("ECT"), tak na jejich použití se vztahuje úprava informovaného souhlasu pacienta se zákrokem, stejně tak úprava negativního reversu o odmítnutí lékařského zákroku.

 

Přejeme Vám brzké uzdravení Vašeho manžela.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

6.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS