Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Lékař odmítá ošetření, pokud nenastoupím do nemocnice

Lékař napíše nástup do nemocnice a řekne, že odmítá dále vyšetřovat pacienta a psát mu zprávy dokud nenastoupí do nemocnice. Když nastoupit do nemocnice nechcete, odmítá Vás kvůli tomu ošetřovat ambulantně a též psát zprávy. Má na to právo? Může tak postupovat? Co mám v takovém případě dělat? Napište mi prosím zákon a číslo paragrafu, který to upravuje. Děkuji.

Petr

Odpověď:

Dobrý den, 

 

V úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

 

Nyní k Vašemu dotazu. Dle § 38 odst. 1 zákona o zdravotních službách (ZZS) nelze k hospitalizaci nikoho nutit, pokud se nejedná o jeden z následujících případů:

-       jedná se o ochranné léčení uložené pravomocným soudním rozhodnutím, 

-       jedná se o izolaci, karanténu nebo léčení nařízené podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

-       jedná se o vyšetření nařízení na základě trestního řádu nebo občanského soudního řádu, 

-       pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy, touto poruchou prokazatelně trpí nebo je pod vlivem návykové látky, 

-       zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas.

Zákonnost hospitalizace podléhá přezkumu příslušného soudu, který má vyslovit souhlas či nesouhlas ve lhůtě 7 dnů (podrobnosti jsou uvedeny v sekci Nedobrovolná hospitalizace). 

 

Dále dle postupu lege artis (§ 28 odst. 2 ZZS) má lékař obecně povinnost postupovat tak, že je povinen poskytovat péči v souladu s profesními povinnostmi a standardy, respektive v souladu s poznatky lékařské vědy. Jednou ze samozřejmých profesních povinností lékaře je poskytovat pacientům péči, bez ohledu na osobní názory, sympatie či antipatie. Postup, kdy Vás lékař odmítá dále ošetřovat i ambulantně, protože odmítáte splnit jím kladené podmínky, tak rozhodně není v souladu s postupem lege artis. 

 

Vzniklou situaci můžete řešit podáním stížnosti, kterou můžete směřovat 

-       poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje, tedy lékaři nebo vedoucímu zdravotnického zařízení (např. ředitel nemocnice). Pokud osoba, která podala stížnost poskytovateli, s jejím vyřízením nesouhlasí, lze podat stížnost i jinam (viz dále)

-       správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb

-       dle jiných právních předpisů než je zákon o zdravotních službách, tedy např. České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře (pouze pokud se stížnost týká lékaře; typicky v případech porušení profesní etiky).

-       zdravotní pojišťovně, a to v otázkách týkajících se léčebného procesu, předepisování léků, či v případech odmítnutí provedení úkonu. 

Stížnost nesmí být anonymní, měla by obsahovat dostatek informací pro její vyřízení příslušným orgánem. Jedná-li se o složitější situaci, je často vhodné nejprve si vyžádat kopii zdravotnické dokumentace a poradit se s odborníkem. Další podrobnosti k podávání stížností a postupu jejich vyřizování naleznete v sekci Řešení sporů v Často kladených otázkách na webových stránkách Férové nemocnice.

Vaše Férová nemocnice

 

12.10.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS