Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Nahlížení do zdravotnické dokumentace osoby, která je v umělém spánku

Dobrý den, jsem vnučka a lékař mojí babičky pochybil. Babička je díky tomu na plicní ventilaci. Nemám od ní plnou moc, ona sama přitom nedala nikam souhlas či nesouhlas pro své příbuzné, aby mohli/nemohli nahlížet do její zdravotnické dokumentace. Já chci nahlížet do dokumentace a také chci podat stížnost. Jaké mám legislativní možnosti bez komunikace s babičkou, která nemůže psát a mluvit, je v umělém spánku? (ona by souhlasila). Děkuji

Emily

Odpověď:

Dobrý den,

k otázce o zákonných možnostech nahlížet do zdravotní dokumentace Vaší babičky, která je v umělém spánku lze odkázat na úpravu zákona o zdravotních službách.

Konkrétně se jedná o ustanovení § 33 odst. 3, které říká, že: "Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby podle odstavce 1, mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké."

  • Zmíněný odstavec 1 pojednává o tom, že pacient může určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu a současně zda tyto osoby mohou nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace.
  • Osobami blízkými se dle § 22 občanského zákoníku rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství a další osoby. Příbuzným v řadě přímé se přitom rozumí děti, vnoučata, rodiče, prarodiče. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Vy jako osoba blízká (vnučka) můžete nahlížet do zdravotnické dokumentace Vaší babičky. Ovšem za předpokladu, že je v takovém zdravotním stavu, že nemůže sama určit kdo do její zdravotnické dokumentace může nahlížet. 

Než se rozhodnete podat stížnost na lékaře, doporučujeme Vám požádat jiného lékaře o posouzení zdravotnické dokumentace Vaší babičky, abyste si byla jistá, zda ošetřující lékař opravdu pochybil (nepostupoval lege artis) či zda by naopak i jiný lékař postupoval stejně. 

Pokud se rozhodnete podat stížnost na lékaře, tak postup pro její podání je uveden na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde

Vaše Férová nemocnice

6.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS