Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Podmínky ukončení léčby

Pokud proběhl soud s pacientem, který dostal nařízenou ústavní psychiatrickou léčbu soudně, ačkoliv neprovedl žádný závažný trestný čin, není nebezpečný sobě ani okolí a usiluje o ukončení této léčby, která trvá více než tři měsíce, co pro to může udělat? Lékař mu není ochoten sdělit, jak mu má dokázat, že je již v pořádku, vymlouvá se na soudce, pacient je bez info a deprimovaný.

dejavu

Odpověď:

Dobrý den, 

bohužel nemáme dostatek informací, abychom mohli posoudit oprávněnost uloženého ochranného léčení.

dle § 99 odst. 1 a 2 trestního zákoníku lze ochranné léčení kromě z Vámi uvedených důvodů nařídit např. i v případě nepříčetnosti či vykonání trestného činu ve stavu způsobeném duševní poruchou nebo v souvislosti se zneužíváním návykové látky. Ochranné léčení navíc není omezeno na trestné činy určité závažnosti. Z těchto důvodů je tedy možné pacientovi ochrannou léčbu uložit i přesto, že se nedopustil závažného trestného činu a není nebezpečný sobě ani okolí. 

Odst. 6 a 7 zmíněného zákonného ustanovení pak určí, že ochranné léčení trvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však 2 roky, poté musí být přezkoumáno soudem. Jakmile odpadnou okolnosti, kvůli kterým bylo ochranné léčení uloženo, soud od jeho výkonu upustí. 

Pokud se již pacient cítí zdráv, přestože nařízená doba ochranného léčení ještě neuplynula, má podle § 82 zákona o zvláštních řízeních soudních právo požádat o nové vyšetření a případné následné rozhodnutí o ukončení ochranného léčení za podmínky, že další držení ve zdravotním ústavu není důvodné. Soud poté musí o žádosti rozhodnout do 2 měsíců. 

Pacient má právo znát informace o svém zdravotním stavu. Pokud Vám je lékař odmítá sdělit, můžete jej vyzvat písemně. 

Další podrobnosti k Vašemu dotazu naleznete na webu Férové nemocnice v Často kladených otázkách v sekci Práva osob s duševní nemocí, Nedobrovolná hospitalizace. 

Podobný dotaz jsme již řešili např. zde

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 7121. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

 

Vaše Férová nemocnice

 

19.12.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS