Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Právní jednání za osobu v umělém spánku

Dobrý den,


v poradně na Vašich webových stránkách jsem nenašla odpověď na mou otázku. Mohla bych se, prosím, zeptat, jaké má možnosti rodinný příslušník pro zastupování svého příbuzného na úřadech, orgánech státní správy a místní samosprávy apod., kdy je jeho příbuzný dlouhodobě hospitalizovaný v nemocnici a nemůže ve vlastních záležitostech samostatně jednat? Je v umělém spánku a tedy není schopen podepsat plnou moc. Jak rodinný příslušník může danou situaci řešit?


Předem děkuji za čas věnovaný dotazu.


S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Al

Odpověď:

Dobrý den,

v prvé řadě je důležité zmínit úpravu zákona o zdravotních službách. § 33 odst. 3 totiž upravuje situaci, kdy je hospitalizovaný pacient v umělém spánku či v bezvědomí a nemůže sám určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu či mohou nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace. V něm je uvedeno, že v těchto případech mají právo na informace osoby blízké, kterými se rozumí osoby dle § 22 občanského zákoníku (sourozenci, manžel nebo partner, děti, vnoučata, rodiče, prarodiče). 

Vaše situace je však poněkud odlišná. Nejde zde již o podávání informací o zdravotním stavu, ale o oblast právního jednání zletilé osoby. Pokud je Váš příbuzný uveden do umělého spánku a nemůže spravovat své věci, zejména jednat s úřady apod., přichází v úvahu institut opatrovnictví člověka dle § 465 občanského zákoníku.

Ten uvádí, že "Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud jmenuje opatrovníka zejména tomu, koho ve svéprávnosti omezil, tomu, o kom není známo, kde pobývá, neznámému člověku zúčastněnému při určitém právním jednání nebo tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv." Především půjde o ty situace, kdy stav pacienta je neměnný (i dlouhodobě) a není tak schopen navenek projevovat svou vůli.

Řešením, této pro Vaší rodinu nepříjemné situace, je podání návrhu k soudu na ustanovení opatrovníka. Jednoduše řečeno - pokud podáte uvedený návrh, tak soud této osobě v umělém spánku jmenuje opatrovníka. Ten pak bude moci za pacienta v umělém spánku projevovat vůli, tedy právně jednat. Opatrovníkem bude jmenován zpravidla příbuzný či osoba blízka, která má o opatrovance (osoba, které se opatrovník jmenuje) dlouhodobý a vážný zájem.

 

Věříme, že Vám tyto informace pomohou. Rovněž přejeme brzké uzdravení Vašeho příbuzného.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

 

 

 

18.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS