Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Preventivní prohlídka

Dobrý den, mám, prosím, nějakou povinnost absolvovat na vyzvání kohokoliv preventivní prohlídku, jestliže mám u téhož praktického lékaře každoročně dvě preventivní prohlídky objednané mým zaměstnavatelem (mám dvě pracovní činnosti)? Není to zbytečné plýtvání prostředky (a mým časem) jen proto, aby u mého jména byla někde nějaká čárka?
Děkuji

SuDan

Odpověď:

Dobrý den,

otázka absolvování preventivních prohlídek je upravena těmito vyhláškami: 

V první uvedené vyhlášce je stanovena povinnost navštěvovat uvedené lékaře za účelem provedení preventivní prohlídky. Přičemž u všeobecného lékaře se prohlídka provádí jednou za 2 roky

V případě pracovnělékařských služeb jsou rozlišovány prohlídky vstupní, periodické, mimořádné výstupní a následné: Vstupní se provádí jednak v případě nového zaměstnance při nástupu k výkonu práce, ale také pokud je stávající zaměstnanec převáděn na jinou práci. Periodická prohlídka se pak provádí za účelem včasného zjištění změny zdravotního stavu zaměstnance. Pokud je práce vykonávána na základě dohod (o pracovní činnosti či o provedení práce), pak se zpravidla periodické prohlídky neprovádí. Dalším typem je prohlídka mimořádná v rámci, níž se posuzuje, zda u zaměstnance nedošlo ke ztrátě či změně zdravotní způsobilosti. Výstupní prohlídka se pak provádí v případě ukončení pracovního poměru. Stejně tak prohlídka následná se provádí po skončení práce a jejím účelem je odhalit případné změny zdravotního stavu, jež by souvisely s prováděnou prací. 

Ve Vašem případě se tak pravděpodobně jedná o prohlídky periodické. Ty se provádí ve lhůtách stanovených vyhláškou – naleznete je zde. Pravidelnost prohlídek se pak odvíjí od kategorie, do níž spadá práce, kterou vykonáváte. Dle zákona o ochraně veřejného zdraví se práce řadí do 4 kategorií podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví. Nejvyšší četnost prohlídek, jedenkrát za rok, je stanovena v případě prací zařazených do nejrizikovější čtvrté kategorie.  

Mimo periodické prohlídky může být nařízena také prohlídka mimořádná. Přičemž vyhláška stanoví, kdy se tato prohlídka provádí. Je to zejména pokud to vyžaduje náročnost pracovních podmínek, dojde-li ke zvýšení míry rizika, případně pokud dojde ke změně zdravotního stavu zaměstnance a předpokládají se další změny vyžadující provedené prohlídky v mezidobí mezi prohlídkami periodickými.

Z uvedeného vyplývá, že v souladu s vyhláškou o preventivních prohlídkách máte povinnost navštěvovat praktického lékaře každé 2 roky. Vyhláškou o pracovnělékařských službách stanoveny je pak stanoveny, kdy a jaké prohlídky se v souvislosti s výkonem práce provádí. Nejčastější jsou prohlídky periodické, jejich četnost se odvíjí od kategorie, do níž je vykonávána práce zařazena. Ve vyhlášce jsou také stanoveny důvody, za nichž může být nařízena ještě prohlídka mimořádná. 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice. 

 

28.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS