Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Přítomnost rodiče u anestezie dítěte a probouzení

Dobrý den, náš roční syn mám podstoupit malou operaci (odstranění jakési bulky pod jazykem). Tato operace má probíhat v celkové anestezii a manželka žádá nemocnic, aby u uspávání a následného probouzení byla. To nám bylo zamítnuto. Jak prosím postupovat? Děkujeme za informaci

Maasek

Odpověď:

Dobrý den,

podle článku 2 Charty práv dětských pacientů, mají děti v nemocnici mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. 

Rodičům by mělo být umožněno, aby v nemocnici s dítětem zůstali a aktivně se podíleli na péči o své dítě. S tím souvisí i právo rodičů být plně informováni o průbehu péče a chodu celého oddělení.

Děti mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči. Rodiče nejsou v nemocnici návštěvou, ale mají právo být s dětmi 24 hodin denně, a to i při uvádění do anestézie a při probíraní z ní.

Ve Vašem případe by bylo vhodné podat stížnost vedení nemocnice a především zdůraznit, že zákon o zdravotních službách ukládá poskytovateli lůžkové péče povinnost v § 47 odst. 1 písm. b), umožnit pobyt rodiče či obecne zákonného zástupce s dítětem. Nemocnice tedy nemůže bránit Vašemu požadavku být nepřetržite přítomná hospitalizaci Vašeho ročního syna. Dítě má vždy nárok na nepřetržitou přítomnost rodiče. 

Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základe zákona.

Nemocnice sa tak dopustila zásahu do osobnostných práv Vás i dítěte tím, že svým jednáním narušili Vaše právo na nerušený soukromý a rodinný život, zasáhli do práv dítěte a Vám do výkonu rodičovské odpovědnosti. Pokud by personál zamezil matce přístup  k svému dítěti, dalo by se uvažovat o žalobě na ochranu osobnosti. Jednalo by se o nejefektivnější způsob nápravy nežádoucího stavu v některých nemocnicích, které bezdůvodne omezují kontakt rodičů s dětmi. 

V závěru nám dovolte požádat Vás o vyplnění dotazníku, zjišťujícího Vaši spokojenost se službami Férové nemocnice. Dotazník naleznete zde. Číslo Vašeho dotazu je 6965. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak pět minut, což představuje pouze zlomek času věnovaný vypracování odpovědi. Výsledky nám umožní zlepšit naše služby.

Děkujeme za odpověď

Váš dotaz v anonymizované formě, včetně naší odpovědi naleznete zde: http://ferovanemocnice.cz/pravni-poradna/souhlas-a-rozhodovani-pacienta-32/n--6965.html

S pozdravem

Vaše Férová nemocnice

30.10.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS