Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Rozhodovací právo

Dobrý den,


manželka leží po úrazu již 3 měsíce v nemocnici a stále nenabyla plného vědomí. Rodinné vztahy se vyostřují a tchýně svým jednáním a chováním nevědomě ubližuje a škodí manželce. Domluva s ní není možná. Má otázka zní: je možné z pozice manžela regulovat její návštěvy, když manželka sama zatím není schopna? Na JIPu toto bylo možné, na současném oddělení vyhovět nechtějí. Mám tedy toto právo? V případě, že nikoliv, kdo má tedy rozhodovací právo ohledně následující léčby - manžel, či tchýně?

Děkuji za odpověď.

nunik

Odpověď:

Dobrý den,

V případě, že k léčbě je nutný informovaný souhlas a zdravotní stav neumožňuje, aby ho dala osoba, vůči které má být léčba vykonána, dává zákon o zdravotních službách několik cest, jak postupovat.

V prvé řadě je nutné zjistit, zda pacient neurčil osobu, která má rozhodovat v případě jeho bezvědomí podle § 33 odst. 1 tohoto zákona. Pokud ano, je to v celku jasné a lékaři budou postupovat podle tohoto přání pacienta.

Pokud pacient takovou osobu neurčil postupuje se podle § 34 téhož zákona. V jeho odstavci 7 je určena posloupnost toho, kdo může dávat souhlas k léčbě. První je osoba určená pacientem, pokud pacient žádnou osobu neurčil nebo není dosažitelná nastupuje manžel nebo registrovaný partner, pokud není ani ten není nebo není dosažitelný nastupuje rodič, pokud ani ten není dosažitelný pak může rozhodnou jakákoliv svéprávná osoba blízká, je-li nějaká známa.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud vaše manželka neurčila vaši tchýni osobou, která má o léčbě rozhodovat, pak byste měl o ní rozhodovat vy.

Co se týče návštěv, tam je to trochu složitější. Pacient má právo na přítomnost osoby blízké. O tom, zda-li její přítomnost chce nebo ne, rozhoduje on. Pokud lékaři rozhodnou o zákazu přítomnosti nějaké osoby, tak pouze v případech, kdy přítomnost této osoby ohrožuje zdraví a život nebo léčebný postup. Pokud tedy lékaři nenaznají, že vaše tchýně ztěžuje léčbu nebo ohrožuje zdraví nebo život vaší manželky, tak ji pravděpodobně nezakážou návštěvy. A ani vy nemáte možnost, jak tyto návštěvy omezovat, protože byste tím narušoval právo vaší tchýně na kontakt se svou dcerou.

S pozdravem                          

Vaše Férová nemocnice

 

2.5.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS