Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

změna obvodního lékaře

Dobrý den,

moje matka má obvodní lékařku, s kterou nejsme dlouhodobě spokojeni. Již 2x po delším časovém horizontu jsme žádali jinou obvodní lékařku, zda k ní můžeme přejít. Jednou nám řekla, že je to neetické a po druhé, že pacienty nepřibírá.

Jak je to s odmítnutím registrace nového pacienta? Předem děkuji za odpověď.

Wendy

Odpověď:

Dobrý den,

jako pojištěnec má Vaše matka právo vždy jednou za tři měsíce změnit podle své volby svého lékaře. Jedinou další podmínkou je, že musí mít smlouvu s její zdravotní pojišťovnou.

Lékař, kterého si Vaše matka zvolí z těch, kteří jsou takto k dispozici, pak má možnost odmítnout přijetí do své péče jen z těchto důvodů:

  • přijetím pacienta by bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
  • vzdálenost místa pobytu pacienta by neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby.

V obou případech je tento lékař povinen o odmítnutí přijetí do péče vydat Vaší matce písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

Pokud by lékař tyto povinnosti nedodržel, dopouští se tím správního deliktu a může mu být uložena, pokud až 300 000 Kč. Pokuta až 100 000 mu může být udělena, pokud odmítne vydat výše řečenou zprávu o odmítnutí přijetí do péče.

Ve Vašem případě se Vám nabízí několik možností.

  • Můžete se opět pokusit zaregistrovat u lékařky, o které se zmiňujete. Můžete apelovat na to, že vztah mezi lékařem a pacientem je vztah založený na důvěře a vzájemné spokojenosti a pokud Vaše matka není se svou bývalou lékařkou již dlouhodobě spokojena, bylo by naopak jistě nevhodné trvat na tom, aby setrvala v její péči. Samozřejmě můžete také podotknout, že z důvodu, který lékařka zmiňovala, Vás podle zákona ani odmítnout nemůže a v případě, že uvede nějaký zákonný důvod, můžete požadovat, aby Vám toto potvrdila výše zmíněnou písemnou zprávou.
  • V případě, že lékařka stále bude trvat na nepřijetí do péče, můžete se obrátit přímo na pojišťovnu Vaší matky a vyžádat si seznam lékařů ve Vašem okolí, z kterého byste si případně mohli nového lékaře vybrat. Jako pojištěnec máte právo na dostupnou lékařskou péči a pojišťovna by Vám ji měla zajistit a vyjít Vám v tomto vstříc.

Vaše Férová nemocnice

15.4.2014

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS