Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Změna pohlaví

Dobry den...
jsem muz ale citim se byt zenou...zacal jsem si to pomalu uvedomovat nekdy kolem dvanacti kdyz jsem se tajne oblekal do sestrinych satu...pozdeji jsem se to snazil potlacovat ale posledni ctyri roky uz jsem si uvedomoval ze jako muz nejsem stastny...mohli byste mi poradit kam zajit a jak to resit? Dekuji za odpoved

Naty

Odpověď:

Dobrý den, 

 

V úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

 

Nyní k Vašemu dotazu. Změna pohlaví se v ČR uskutečňuje předně podle § 29 občanského zákoníku, podle kterého změna pohlaví právně nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani na jeho osobní a majetkové poměry; manželství nebo registrované partnerství však zaniká. Další podrobnosti týkající se rodinného života naleznete ve zmiňovaném ustanovení.  

 

Co se týká právní stránky samotného zákroku, ta je upravena v zákoně o specifických zdravotních službách (ZSZS), konkrétně v § 21 a násl., které stanoví, že 

- Změnou pohlaví transsexuálních pacientů se rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce. Transsexuálním pacientem se rozumí osoba, u níž je trvalý nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím (dále jen „porucha sexuální identifikace“).

- Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví lze provést pacientovi,

a) u něhož byla jednoznačně stanovena porucha sexuální identifikace a prokázána schopnost žít trvale jako osoba opačného pohlaví a

b) který neuzavřel manželství nebo který nevstoupil do registrovaného partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v cizině, popřípadě prokáže, že jeho manželství nebo registrované partnerství anebo obdobný svazek zaniklo.

- Chirurgické výkony směřující ke změně pohlaví se provedou pacientovi, který dovršil věk 18 let, a to na základě

a) jeho písemné žádosti a

b) kladného stanoviska odborné komise.

Odbornou komisi ustavuje Ministerstvo zdravotnictví a podrobnosti o jejích členech a jejich ustavování a postupu této komise naleznete v § 22 ZSZS. Ve třetím odstavci zmiňovaného ustanovení naleznete i informaci, že pro změnu pohlaví je třeba podat žádost u poskytovatele zdravotních služeb. Vaši žádost předá poskytovatel neprodleně ministerstvu; k žádosti připojí poskytovatel souhlasné stanovisko ošetřujícího lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie s provedením změny pohlaví.

Podle § 22 odst. 10 po jednání komise podá poskytovatel návrh soudu na udělení souhlasu s provedením změny pohlaví. 

Následně je podle § 23 odst. 1 ZSZS možné provádění změny pohlaví započít, jestliže k tomu pacient bezprostředně před jejím započetím udělí písemný souhlas.

 

Pokud tedy celý požadovaný postup shrnu, základním předpokladem chirurgické změny pohlaví je dovršení 18 let věku. Pokud tuto podmínku splňujete, bude třeba, abyste si podal písmenou žádost o změnu pohlaví u Vámi vybraného poskytovatele zdravotních služeb, který Vám zároveň sdělí, jaká vyšetření budete muset absolvovat u specialisty. Posouzení žádosti komisí Ministerstva zdravotnictví a její následné podání k soudu za Vás vyřídí poskytovatel. Na Vás pak již bude pouze podepsání písemného souhlasu bezprostředně před započetím operace. 

 

Vaše Férová nemocnice

 

12.10.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS