Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Informace ve zdravotnické dokumentaci jako důvod nepřijetí do služebního poměru

Dobrý den,

špatně jsem formuloval můj dřívější dotaz(6885), prosím o upřesnění.

Odpověď k bodu č. 1
Určitě informace nebyla poskytnuta v neevidenci rejstříku trestů. Informace byla poskytnuta ohledně, neevidence v lékařském záznamu.

Můj dotaz zní, po dokončení VŠ bych se chtěl ucházet o místo u celní správy ČR, ale bylo mi řečeno, že kvůli tomuto záznamu v lékařské evidenci nejsem schopen doživotně se ucházet o místo v armádě ČR, přijde mi to absurdní, celý život dělám vše řádně podle pravidel a nejlépe jak dovedu. Jednou jsem vyhledal odbornou pomoc, které teď lituji a budu mít doživotní následky, nejsem ochoten se s tímto smířit. Prosím Vás o radu a informace.

Jak mohu proti tomuto záznamu v lékařské evidenci bojovat?
Je možné požádat soud o vymazání tohoto lékařského záznamu z karty? nebo Svého doktora?
Mohu si s Vámi domluvit osobního schůzku?

Děkuji za informaci
 

Marty

Odpověď:

Dobrý den,

na úvod si dovolíme vyjasnit terminologii, aby nevzniklo následné nedorozumění. Pojem „lékařský záznam“ zákon o zdravotních službách, ani vyhláška o zdravotnické dokumentaci nezná. Správně jde o tzv. zdravotnickou dokumentaci, která je upravena v § 52 a násl. zákona o zdravotních službách.

Pod pojmem „lékařská evidence“ je chápán seznam všech lékařů, který vede Česká lékařská komora a naleznete jej zde.
 

Dodatečná odpovědi k bodu č. 1 (zodpovězený dotaz č. 6885):

Pokud jste nastoupil protialkoholní léčbu a byl hospitalizován v nemocnici (ať už dobrovolně či nedobrovolně), tak toto zdravotnické zařízení má ze zákona (resp. ošetřující lékař) povinnost vést o každém pacientovi zdravotnickou dokumentaci. Údaje v ní uvedené jsou důležité jak pro současný průběh léčby, tak pro budoucí nutnost jejich využití.

Nevíme jak a jakým způsobem Vám "budoucí neevidence" této léčby byla sdělena, ale pokud jste byl hospitalizován, tak je nutné, aby o Vaší hospitalizaci byla zdravotnická dokumentace vedena. V opačném případě by došlo k porušení zákona a ošetřujícímu lékaři by hrozila sankce.

 

Odpověď na současný dotaz

Pro práci u Celní správy ČR je nutné splnit zákonné podmínky, které naleznete zde. S ohledem na původně zodpovězený dotaz a nyní dotaz doplňující uvádíme, že pro Vás budou nejspíše nejdůležitější následující kritéria:
 

1.   Posouzení osobnostní způsobilosti

Dle webu Celní správy jde o celodenní vyšetření psychologem, jehož výsledkem je závěr psychologa o Vaší způsobilosti pro výkon služby. 

Bližší informace o posuzování osobnostní způsobilosti a kritéria, která jsou v rámci psychologických testů zkoumána naleznete zde.

Nutno dodat, že Výše uvedená kritéria nejsou zvolena náhodně a mají svou opodstatněnost. Bohužel je nesplňuje každý a tak se lidé i bez dobrovolně podstoupeného protialkoholního léčení přes tyto testy nedostanou. Nelze to tedy vnímat jako absurdní situaci (soudcem se také nestane každý právník, který splní zákonné požadavky, avšak neprojde přes psychotesty) a něco diskriminačního.

 

2.   Posouzení zdravotní způsobilosti

Stejně jako v předchozím bodě, tak i v tomto případě lze nalézt na webu Celní správy informace k tomu, co je posuzováno v rámci zdravotní způsobilosti uchazečů. Jde o komplexní zdravotní prohlídku, s přísnými kritérii, která jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby celníků.

Bližší informace k onemocněním, která mohou být překážkou pro přijetí k Celní správě naleznete zde.

Celní správa nabízí možnost telefonické konzultace, v rámci které se můžete informovat u lékaře Celní správy, zda jste zdravotně způsobilý. Telefonní číslo naleznete na této stránce v její dolní části.

 

Jak mohu proti tomuto záznamu v lékařské evidenci bojovat?

Jak jsme Vám již minule napsali, tak zápis ve zdravotnické dokumentaci nelze vymazat. Lze jej pouze upravit, a to tak, že původní záznam musí zůstat čitelný (§ 54 odst. 4 zákona o zdravotních službách), či lze ke spornému údaji doplnit dodatečnou informaci (ve Vašem případě, že již problém s alkoholem nemáte a doložit to lékařskou zprávou odborníka, která se stane součástí zdravotnické dokumentace).

 

Je možné požádat soud o vymazání tohoto lékařského záznamu z karty? Nebo svého doktora?

Toto bohužel možné není. Soud ani lékař nejsou kompetentní k tomu, aby rozhodli o výmazu informace ze zdravotnické dokumentace. Důvodem je odpověď na předcházející otázku a také ustanovení § 54 odst. 2 zákona o zdravotních službách, podle kterého se zdravotní dokumentace musí vést pravdivě, čitelně a srozumitelně.

V krajním případě můžete podat žalobu na ochranu osobnosti k civilnímu soudu. 
 

Mohu si s Vámi domluvit osobního schůzku?

S ohledem na složitost problematiky doporučujeme obrátit se na advokáta specializujícího se na zdravotnické právo. Doporučujeme advokátku Zuzanu Candigliota, která spolupracuje s Ligou lidských práv a projektem Férová nemocnice. Seznam všech advokátů naleznete zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice.

27.6.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS