Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

David Zahumenský

David Zahumenský

David Zahumenský je absolventem Právnické fakulty MU v Brně. Od roku 2004 spolupracuje s Ligou lidských práv. Na počátku roku 2005 si jej jako právníka zodpovědného za realizaci svých projektů vybrala mezinárodní nevládní organizace Centrum advokacie duševně postižených (MDAC), kde působil tři roky a věnoval se zejména pomoci osobám s duševní nemocí či mentálním postižením při navrácení způsobilosti k právním úkonům a ochraně dalších práv.

Od dubna 2008 vede v Lize lidských práv projekty týkající se zdravotnictví. V roce 2007 byl jmenován členem Výboru pro lidská práva a biomedicínu, poradního orgánu Rady vlády pro lidská práva. Za svůj největší právní úspěch považuje to, že ještě před novelizací zákona o péči o zdraví lidu dosáhl v roce 2006 vydání prvního soudního rozhodnutí, které pacientce přiznalo právo na kopii zdravotnické dokumentace.

zobrazit články tohoto autora
 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS