Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Důstojné umírání

I když jsou osoby v konečném stádiu nemoci často fakticky závislé na poskytované péči, je třeba respektovat jejich práva, která vyplývají především z Listiny základních práv a svobod a ze závazných mezinárodních dokumentů. Umírající mají především právo na důstojné zacházení a řádnou péči. Významnou roli zde hraje léčba bolesti spolu s léčbou dalších specifických příznaků provázejících umírání. Důležitý je respekt k osobnosti pacienta, citlivý přístup, empatická komunikace s pacientem i jeho rodinou.

Často kladené otázky

Co je to paliativní péče? zobrazit odpověď
Jak je u nás péče o umírající regulována? zobrazit odpověď
Je možné zajistit řádnou péči o umírající i doma? zobrazit odpověď
Paliativní péče je jen pro staré lidi? zobrazit odpověď
Kde v České republice je pro nevyléčitelně nemocného pacienta možnost pro důstojné dožití? zobrazit odpověď
Jaká práva má umírající člověk v hospicích či léčebnách? zobrazit odpověď
Jaký je současný stav v léčebnách dlouhodobě nemocných? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví - koncepce následné lůžkové péče

Charta práv umírajících
Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy O organizaci paliativní péče

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 31.7.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS