Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Informování pozůstalých

Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a o výsledku pitvy, byla-li provedena. Mají také právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si kopie a výpisy.

V nezbytném rozsahu mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta také osoby, které s ním přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví. Pokud byl zemřelý pacient nezletilý, měl omezenou způsobilost k právním úkonům nebo byl této způsobilosti zbaven, právo na přístup k jeho dokumentaci náleží zákonnému zástupci.

Často kladené otázky

Kdo všechno má právo na informaci o úmrtí pacienta? zobrazit odpověď
Může člověk zakázat poskytování informací po své smrti? zobrazit odpověď
Může zdravotnické zařízení odepřít pozůstalým přístup ke zdravotnické dokumentaci zemřelého? zobrazit odpověď
Je pro poskytnutí zdravotnické dokumentace pozůstalým stanovena nějaká lhůta? zobrazit odpověď
Jak to, že dříve byl příbuzným zemřelého přístup k jeho zdravotnické dokumentaci odmítán? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 29.3.2012

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS