Těhotenství není nemoc. Přesto má žena během těhotenství a porodu podle zákona právo na zdravotní péči v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Jako pojištěnec zdravotní pojišťovny má žena právo na…" /> Práva během těhotenství a porodu | Děti a rodiče, porod | Férová nemocnice
Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Práva během těhotenství a porodu

Těhotenství není nemoc. Přesto má žena během těhotenství a porodu podle zákona právo na zdravotní péči v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy. Jako pojištěnec zdravotní pojišťovny má žena právo na výběr porodnice. Poskytování zdravotních služeb je i zde podmíněno svobodným souhlasem ženy poskytnutým na základě řádného poučení. Jakýkoli zákrok může žena odmítnout.

Také při porodní péči může docházet k mnoha nedorozuměním daným rozdílnými představami o způsobu a provedení porodu. Jejich význam je často zdůrazněn tím, že v sázce není jen zdraví ženy, ale i nenarozeného dítěte. O to více zde platí, že náležitá komunikace mezi zdravotními pracovníky a rodiči je nejlepším způsobem, jak řadě problémů předejít.

Často kladené otázky

Jaká vyšetření obvykle žena v těhotenství podstupuje? zobrazit odpověď
Jak je to s výběrem porodnice a kdy mě může porodnice odmítnout? zobrazit odpověď
Jakým způsobem by si měla porodnice vyžádat informovaný souhlas? zobrazit odpověď
Je možné provést vyšetření nebo zákrok bez souhlasu rodičky? zobrazit odpověď
Jaké je právní postavení plodu? zobrazit odpověď
Musí se žena řídit vnitřními předpisy porodnice? zobrazit odpověď
Co mám udělat, pokud si nepřeji přítomnost studentů medicíny u porodu? zobrazit odpověď
Má žena právo na přítomnost svého partnera u porodu? zobrazit odpověď
Jak je to se zpoplatněním přítomnosti partnera či jiného doprovodu? zobrazit odpověď
Co dělat, pokud nechci být vyšetřována na pokoji před ostatními? zobrazit odpověď
Má žena právo odmítnout císařský řez? zobrazit odpověď
Co může žena dělat, pokud předem nesouhlasí s určitým zákrokem prováděným rutinně? zobrazit odpověď
Jaký je příklad dobré praxe při poskytování informací? zobrazit odpověď
Jak probíhá zápis dítěte na matrice při porodu v porodnici? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví upravující spádová území lůžkových zdravotnických zařízení v Praze, ve kterých ze zákona není možné rodičku odmítnout

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 31.7.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS