Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Poučení pacienta o zákroku

Proto, aby se pacient mohl rozhodnout, bude-li souhlasit se způsobem léčby, musí mít dostatek informací. Ty je mu povinen předat poskytovatel zdravotní služby, v praxi pravidla lékař. Poučení pacienta může provést i zdravotní sestra či jiný nelékařský pracovník, avšak jen pokud se týká úkonů, které sám provádí. Pacient musí být srozumitelně a v dostatečném rozsahu poučen o svém zdravotním stavu, o doporučeném léčebném postupu, jeho povaze a účelu, alternativách k němu a o možných rizicích a komplikacích těchto postupů. Lékař je povinen předat informace pacientovi ústně a umožnit mu klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu nebo navrhované léčbě. O tom, že byly informace pacientovi podány, je veden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Pacient musí být informován včas a řádně. Čím vážnější je zákrok, tím více času musí být pacientovi ponecháno na rozmyšlenou. Informace musí být sděleny pacientovi tak, aby jim porozuměl. Není proto vhodné používat například latinskou terminologii. Poučení nesmí být poskytnuto v době, kdy se pacient domnívá, že je již vše připraveno, že zákrok je neodvratitelný, nebo kdy je již v rámci přípravy na operaci pod vlivem léků.

Často kladené otázky

Kdy musí být pacient informován? zobrazit odpověď
Může pacient lékaři říci, aby jej neinformoval, pokud mu důvěřuje? zobrazit odpověď
Může lékař pacientovi neříct celou pravdu o jeho diagnóze? zobrazit odpověď
Kdo je odpovědný za zajištění překladu poučení pro cizince, který neovládá češtinu? zobrazit odpověď
Musí být poučen i dětský pacient? zobrazit odpověď
Musí být poučen i pacient omezený ve svéprávnosti? zobrazit odpověď
Musí lékař pacienta poučit o všech v úvahu přicházejících rizicích? zobrazit odpověď
Může pacient konzultovat svůj zdravotní stav a léčbu s jiným lékařem? zobrazit odpověď
Kolik času by měl mít pacient na to, aby poskytnuté informace skutečně vstřebal a mohl se správně rozhodnout? zobrazit odpověď
Co znamenají tzv. dojezdové a čekací doby ve zdravotnictví? zobrazit odpověď
Od kdy mají příslušné dojezdové a čekací doby začít platit a jak se o nich dozvím? zobrazit odpověď
Kdy pacient nemusí být před zákrokem poučen? zobrazit odpověď
Co musí obsahovat poučení v případě písemného informovaného souhlasu? zobrazit odpověď

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Zde naleznete znění všech předpisů platných v České republice. Do pole „Číslo předpisu“ zadejte např. „1/1993“ a program vyhledá Ústavu České republiky.

poslední aktualizace: 19.4.2017

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS