Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ambulantní porod a odmítnutí převzetí do péče pediatrem

Dobré odpoledne,
prosím o informaci, zda je možné níže uvedenou situaci řešit, a zda si mohu ambulantní porod a následnou péči dětského lékaře nárokovat.
Současná dětská lékařka pečující již o mé dvě děti, odmítá převzít novorozence mladšího 72 hodin do své péče, neboť nemá pro tuto péči potřebnou kvalifikaci.
Obrátila jsem se tedy na svou zdravotní pojišťovnu s dotazem, který dětský lékař je oprávněn převzít péče do své péče dítě po ambulantním porodu a bylo mi odpovězeno, že řešením je dohoda s neonatologickým pracovištěm porodnice, které provede kontroly ambulantně.
Domnívám se, že jestliže nebudu mít potvrzení dětského lékaře o převzetí dítěte do své péče, nebudu propuštěna na reverz. Dohoda s neonatologickým pracovištěm mi přijde neuskutečnitelná, neboť není v jejich zájmu.
Má zdravotní pojišťovna povinnost informovat mne, který dětský lékař může převzít novorozeně do péče, pokud nejbližší dětský lékař ústně odmítl jeho převzetí?
Je možné si stěžovat na postup lékařky a zdravotní pojišťovny i bez písemného potvrzení o odmítnutí péče, nebo raději získat písemné potvrzení o odmítnutí péče? Kde si mohu stěžovat, domnívám se, že v situaci, kdy porodnice vyžaduje potvrzení dětského lékaře a dětský lékař toto odmítá, a zároveń zdravotní pojišťovna jiného dětského lékaře nemá, je mi právo na ambulantní porod popřeno.
Předem děkuji za pomoc

Amazonka7

Odpověď:

Dobrý den,

co se týče Vašeho dotazu ohledně ambulantního porodu, na něj nárok máte. Dítě je však těsně po porodu velmi zranitelné a bez provedení všech potřebných vyšetření není ze strany lékařů možné bezproblémový průběh garantovat, nemělo by však být ženě v opuštění porodnice bráněno. Zdravotníci si mohou, pokud zde podle jejich názoru hrozí ženě nebo dítěti určité riziko, vyžádat písemný revers. Důvodem pro odepření možnosti porodnici opustit by byl pouze zdravotní stav dítěte – pokud by zde byla důvodná obava, že opuštěním nemocnice by byl bezprostředně ohrožen život či zdraví dítěte.

Ohledně převzetí novorozence do péče praktického lékaře platí následující. V praxi většina pediatrů odmítá přijmout děti mladší 72 hodin do péče s odůvodněním, že péči o tyto děti zajišťují neonatologové a je to tedy mimo odbornost a vybavení praktického dětského lékaře. Takový názor však ve světle platných právních předpisů neobstojí.
Podle vyhlášky o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození, nikoli tedy až od věku 72 hodin. Dále se ve vyhlášce uvádí, že první všeobecná preventivní prohlídka novorozence se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění z nemocnice, a to, pokud je to možné, v jeho vlastním sociálním prostředí, tedy formou návštěvní služby. Ze slova zpravidla vyplývá, že se pamatuje na výjimky, kdy je nutné postupovat jinak. Mezi tyto výjimky jistě patří právě zmíněné situace, kdy dítě nebylo po porodu standardně hospitalizováno.

Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče posuzuje sám lékař a musí o těchto důvodech vydat pacientovi písemnou zprávu. Důvody, pro které může lékař pacienta odmítnout zaregistrovat, jsou následující:

  • jeho přijetím bude překročeno únosné pracovní zatížení lékaře nebo přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení. Překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o dalšího pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,
  • vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňuje výkon návštěvní služby,
  • není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má lékař uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, s výjimkami pro občany některých států.

Pokud ve Vašem případě neexistuje žádný z těchto důvodů, a lékař přesto Vaše dítě odmítne zaregistrovat, můžete si na něj stěžovat. Více informací o stížnosti naleznete na webových stránkách Férové nemonice zde.

Odpověď na Váš dotaz je poměrně dlouhá, proto na závěr uvádíme jednoduché shrnutí. Praktický lékař nemůže odmítnou zaregistrovat Vaše dítě z toho důvodu, že je mladší 72 hodin. Pokud přesto odmítne, musí Vám vydat písemnou zprávu s důvodem odmítnutí. Doporučujeme zkusit se s lékařem dohodnout, pokud byste stále byla přesvědčena, že odmítnutí nebylo důvodné (viz výše zmíněné důvody), máte možnost podat na lékaře stížnost.

Vaše Férová nemocnice

25.9.2012

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS