Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Ambulantní porod, jak najít pediatra

Dobrý den,

ráda bych rodila ambulantně, abych mohla být se starším synem, kterého stále kojím, doma.

Pediatrička mi mailem napsala, že se o novorozence po ambulantním porodu nestará a nemůže mi garantovat, že bude k dispozici. To chápu, když porod může nastat kdykoliv.

Co mi radíte, mám zkusit na pediatru zatlačit s ohledem na Vyhlášku č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, nechat si od ní doporučit pediatra, který dítě převezme do péče, nahlásit ji na zdravotní pojišťovnu nebo něco jiného?

Prozatím jsme s paní doktorkou problém neměli a nerada bych s ní dobré vztahy poškodila.

Děkuji za radu a přeji vám hezký den.

S pozdravem

Gabriela Polášková


Odpověď:

Dobrý den,
 
v úvodu nám dovolte omluvit se za zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.
 
V praxi mnoho pediatrů odmítá přijmout děti mladší 72 hodin do péče s odůvodněním, že péči o tyto děti zajišťují neonatologové a je to tedy mimo odbornost a vybavení praktického dětského lékaře. Takový názor však ve světle platných právních předpisů neobstojí.
Podle Vámi správně zmíněné vyhlášky o preventivních prohlídkách, je registrující lékař v oboru praktické lékařství pro děti a dorost povinen zajistit všeobecné preventivní prohlídky dětí již od narození. Dále se ve vyhlášce uvádí, že první všeobecná preventivní prohlídka novorozence se provádí zpravidla do dvou dnů po propuštění z nemocnice a to, pokud je to možné, v jeho vlastním sociálním prostředí, tedy formou návštěvní služby.
 
Samozřejmě máte právo svobodně si vybrat poskytovatele zdravotních služeb jak pro sebe, tak i pro své dítě dle zákona o zdravotních službách. Poskytovatel zdravotní péče (lékař) může odmítnout přijetí pacienta do péče pouze za zákonem (ten si můžete přečíst zde) stanovených podmínek a to jsou:
1. pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení (tzn. přijetím by došlo ke snížení kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb) nebo z jiných provozních důvodů (personální, technické, věcné vybavení a podobně)
2. by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala výkon návštěvní služby (platí pouze pro praktické lékaře a dětské lékaře)
3. není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
 
Z toho vyplývá, že pediatrička si nemůže svévolně vybírat, které dítě přijme a které nepřijme. Důvod, z jakého pediatrička nechce přijmout k poskytování zdravotních služeb Vaše dítě, nespadá do žádného z výše uvedeného.
 
Máte možnost ji upozornit na tuto vyhlášku o preventivních prohlídkách a poukázat na povinnost pečovat o děti již od narození. Dále také na zákon o zdravotních službách – konkrétně výše zmíněný § 48 odst.1. Pokud Vás stále nebude chtít přijmout, tak si od ní nechte vydat písemnou zprávu s důvody odmítnutí přijetí do péče dle § 48 odst. 5 zákona o zdravotních službách. Tato zpráva Vám bude sloužit jako důkaz při stížnosti. Jak a kam podat stížnost se dočtete na našich stránkách zde. Vyřízení stížnosti však nějakou dobu trvá, takže mezitím pravděpodobně stejně budete potřebovat najít jiného pediatra, tudíž stížností nejspíše nedosáhnete svého cíle, ale můžete dosáhnout změny praxe přijímání pacientů u této lékařky pro budoucí případy.
 
Další možností je rovnou si vybrat jiného poskytovatele lékařských služeb. S tímto výběrem Vám pomůže Vaše zdravotní pojišťovna, která má seznam všech smluvních lékařů.
Změnit pediatra je možné nejdříve 3 měsíce po předchozí změně, takže pokud nebudete spokojeni u nového lékaře, není problém ho po 3 měsících změnit.  
 
Nakonec Vám celou odpověď shrneme. Praktický lékař nemůže odmítnout zaregistrovat Vaše dítě po ambulantním porodu. Pokud přesto odmítne, musí Vám vydat písemnou zprávu s důvodem odmítnutí. Doporučujeme zkusit se s pediatričkou dohodnout, pokud byste stále byla přesvědčena, že odmítnutí nebylo důvodné (viz výše zmíněné důvody), máte možnost podat na ni stížnost.
 
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Vaše Férová nemocnice
 
 
 

15.9.2016

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS