Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Narození mrtvého dítěte, odpovědnost lékaře, porodné a pohřebné

Dobrý den, V uplynulých dnech se nám stalá tragická událost - narození mrtvého dítěte. Přítelkyně byla prvorodička ve věku 34 let. Termín porodu měla stanoven na 27. 6. Kontrola v nemocnici na monitoru byla 1. 7. a následná 8. 7., kde po 11 dnech přenášení lékař konstatoval, že dítě se narodí již mrtvé. Od této zprávy trvalo cca 9 hodin než přítelkyni vzali na porodní sál. Zajímalo by mě zda je v pořádku, že přítelkyni nechali přenášet tolik dní aniž by si ji nechali v nemocnici na pozorování. Údajná příčina bylo zadušení pupečníkovou šnůrou. Výsledky pitvy zatím nemáme. V případě, že to bylo opravdu udušení dalo se tomu předejít? Zjisti ultrazvukem apod? Zaráží mě, že se zachraňujou děti pod 1kg. Nám v klidu nechali umřít dítě 4kg. Je možno se někam obrátit ohledně prošetření zda nedošlo k zanedbání péče? Popřípadě to řešit právní cestou? Zároveň se chci zeptat zda máme nárok na porodné. Nemocnice nám nechala podepsat papír, že souhlasíme s veškerými náklady na pohřeb. Matrika vystavila rodný list ale úmrtní list nikoli. Na sociálce mě bylo sděleno, že na pohřebné 5 000,- Kč dle zákona bez umrtního listu nemáme nárok. Děkuji

Age

Odpověď:

Dobrý den,

je nám velice líto této skutečně tragické událsoti. V případě porodu mrtvého dítěte bývá obecně velice obtížné prokazovat, do jaké míry se jednalo o nevyhnutelnou situaci nebo naopak bylo v moci lékařů problém odhalit a přijmout patřičná opatření k nápravě a záchraně dítěte. O to těžší je to pro nás posoudit z právního hlediska - naše poradna je čistě právní a nepracují s námi žádní lékaři. V první řadě, ještě předtím, než podniknete jakékoli kroky, se můžete na svůj případ z medicínského hlediska obrátit na poradnu MediPrávo (email: mm@juristi.cz), kde pacientům radí odborníci z řad lékařů s pomoci studentů lékařských fakult. Pokud této poradně poskytnete pokud možno co nejvíce informací, které o situaci před porodem máte, určitě vám budou schopni alespoň nastínit, jestli se mohlo jednat o zanedbání lékařské péče nebo nikoliv.

Na lékaře, o kterém si myslíte, že zanedbal své povinnosti, můžete podat stížnost. Tu lze adresovat řediteli nemocnice, ve které lékař pracuje a ten by měl v první řadě prošetřit postup lékaře a přijmout náležitá opatření. Dále se můžete stěžovat České lékařské komoře, která po přezkoumání případu může uložit gynekologovi sankce, jakými jsou peněžitá pokuta nebo pozastavení či úplné odebrání povolení provozovat své řemeslo. Více ke stížnostem, spolu se vzory a praktickými radami, naleznete na našem webu v sekci Stížnosti.

Podání stížnosti i případné zjištění pochybení lékaře vám všek automaticky nezaručí žádné odškodnění ze strany lékaře a nemocnice, ledaže by sami shledali, že k pochybení zcela jasně došlo a dobrovolně přistoupili k mimosoudnímu vyrovnání. Pokud by veškeré pokusy o vyrovnání se mimosoudně nevyšli a s přítelkyní se budete cítit oprávněni k zadostiučinění, nezbývá, než podat soudní žalobu. V takovém případě je však již téměr nezbytná právní pomoc advokáta, který se věnuje medicínskému právu. Ten kromě zastupování vás před soudem pomůže se všemi formalitami, taktikou, výší sumy, kterou si můžete nárokovat a na začátku zhodnotí, jestli máte naději na úspěch. Najít právníka vám poradí stránky Potřebuji právníka a blíže k soudnímu řešení sporů naleznete také na našem webu zde

Co se porodného týče, nárok na ně jednoznačně máte. Porodné náleží matce za každé narozené dítě a to i když se narodí mrtvé. O dávku je jenom potřeba požádat. U pohřebného je to o něco problematické, protože zákon zcela jasně neříká, jestli náleží i rodičům dítěte, které se narodilo mrtvé. Podle převládajícího názoru, který zastáváme i my, by vám však porodné náležet mělo. Zdravotnická zařízení podávají hlášení o narození mrtvého dítěte, na jejich základě je proveden zápis do knihy narození na matričním úřadu a dítěti přidělen rodný list. Pohřební služba na základě listu o prohlídce mrtvého zapíše mrtvě narozené dítě do knihy úmrtí a vypraví pohřeb. Proto doporučujeme informovat se přímo v nemocnici, která by měla vydat a poskytnout hlášení na matriku, aby mohl byt úmrtní list vystaven.

Vaše Férová nemocnice

1.9.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS