Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Souhlas s testováním nezletilých na infekční nemoci v kontaktním centru

Dobrý den,

pracuji v kontaktním centru, kde klienty testujeme na infekční nemoci. Jde o screeningové testy na HIV, VHC, syfilis a TBC. Za jakých podmínek je možné testovat na tyto nemoci klienty mladší 18 let, resp. 15 let? A co dělat v případě, že je výsledek pozitivní?

U klientů starších 18 let máme podepsaný informovaný souhlas a v případě, že jsou pozitivní na TBC a syfilis, musí se léčit, jinak je hlásíme hygienické stanici, která je hlásí soudu.

Ale nevím, jak u mladších klientů. Kdy je potřeba souhlas zákonného zástupce, případně, kdy je naší povinností informovat zákonného zástupce o testech, případně jejich výsledku. Počítám, že je rozdíl mezi klienty pod 15 let a pod 18 let.

Předem děkuji za odpověď.

Gabriela

Odpověď:

Dobrý den,

vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu (testy HIV) je možné u určitých skupin osob provádět i bez souhlasu vyšetřované osoby. Tato výjimka se ovšem na Vámi zmiňovaný případ nevztahuje a k odběru krve a provedení testování je nutné získat informovaný souhlas za každého testovaného.

U nezletilých klientů platí pravidlo, že jsou způsobilí dát souhlas k lékařskému výkonu, u kterých je to přiměřené jejich rozumové vyspělosti. Tuto otázku posuzuje zdravotnický pracovník, který výkon provádí. Jako vodítko může sloužit zákon o umělém přerušení těhotenství, podle kterého je nezletilá ve věku 16 let způsobilá odsouhlasit potrat. Z toho vyplývá, že k odběru krve za účelem provedení testů na infekční nemoci je nepochybně též způsobilý nezletilý ve věku 16 let. Domníváme se, že tuto způsobilost může mít i mladší nezletilý, v takovém případě je vhodné, aby do informovaného souhlasu byl proveden zápis zdravotníka o tom, že jde o nezletilého, který je vzhledem ke své rozumové vyspělosti způsobilý dát souhlas s testováním. V tomto případě hranice 15 let nehraje roli, ale pouze posouzení zdravotníka o tom, zda je nezletilý způsobilý k poskytnutí souhlasu. Domníváme se, že k odběru krve za účelem testování, vzhledem k tomu, že nejde o rizikový výkon a je jednoznačně ve prospěch nezletilého a zahájení včasné léčby v případě pozitivního výsledku testu, nastanou jen výjimečně situace, kdy bude potřeba souhlas zákonných zástupců a nepostačí souhlas samotného nezletilého.

O samotném testování a o tom, že je výsledek testování negativní, není potřeba zákonné zástupce informovat, neboť takovou povinnost právní předpisy nestanoví a není zde ani dán výrazný zájem na informování rodičů. Pouze pokud by se rodiče o testování dozvěděli a o informaci by požádali, pak by bylo potřeba je informovat.

V opačném případě, kdy je zjištěn pozitivní výsledek, jsme přesvědčeni, že by rodiče měli být vždy vyrozuměni. Jednak jsou zákonnými zástupci nezletilého a v případě zjištění závažné infekční nemoci mají právo a povinnost pečovat o jeho zdraví a k tomu potřebují informaci, že nemoc byla zjištěna. V případě zjištění viru HIV je všech nezletilých je třeba ze zákona informovat zákonné zástupce a poučit je i nezletilého i předcházení šíření infekce. Dále pak v případě Vámi uvedených infekcí u nezletilého mladšího 15 let jsou ze zákona zákonní zástupci odpovědni za jeho léčení. Odpovědnost za to, že nezletilý nastoupí (povinné) léčení, mají jeho zákonní zástupci pouze v případě, že je klient mladší 15 let. Starší klienti za tuto povinnost odpovídají sami.

Jsme přesvědčeni, že tato současná úprava je vyvažuje dostatečně zájmy nezletilého, jeho zákonných zástupců i zájmy společnosti. Bohužel však nyní je v parlamentu schvalována v této oblasti nová úprava v zákoně o zdravotních službách, podle které bude třeba k jakémukoliv, byť i banálnímu zákroku, u nezletilého vždy souhlas zákonných zástupců. Tato úprava buď povede k tomu, že provádění testování bude složitější a zdlouhavější a někdy i znemožněno, neboť bude třeba získávat vždy souhlas rodičů, nebo naopak úprava nebude respektována a zdravotníci tak budou porušovat zákon, který je nesmyslný. Naše kritické připomínky k novému zákonu naleznete v této analýze.

Více o získávání informovaného souhlasu pacienta můžete nalézt zde.

Vaše Férová nemocnice

14.9.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS