Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Zákaz návštěv rodiče, informování o medikaci

Dobrý den,

prosím o Vaši radu. Naše předčasně narozené dítě je nyní hospitalizováno na oddělení JIP dětské nemocnice. Dosavadní povolené návštěvy v návštěvních hodinách byly plošně zakázány z důvodu chřipkové epidemie.
Jediná možnost, jak vidět naše dítě, je pouze pro mne jako pro matku-nechat se ubytovat jako doprovod hospitalizovaného dítěte. Pak je možné opět v návštěvních hodinách docházet na JIP.
Bydlíme v dojezdové vzdálenosti k nemocnici, navíc na ubytovně jsou ubytovány také matky, které nejsou očividně zdravé. Rádi bychom věděli, zda je legitimní, abych na ubytovně nemusela přespávat?

Dále bychom rádi věděli, zda mají lékaři právo podávat našemu dítěti např. stimulační léky nebo lék, který doposud kojencům podáván nebyl, bez předchozího informování. Manžel na počátku hospitalizace podepsal Informovaný souhlas, myslíme si ale, že tyto případy tam výslovně uvedeny nebyly.

Předem děkujeme za Vaši pomoc.

Kateřina

Odpověď:

Dobrý den,

k první části dotazu, omezení návštěv se děje na základě provozního řádu nemocnice. Tento provozní řád nesmí být v rozporu se zákonnými a podzákonnými předpisy. Zákon o zdravotních službách v § 28 odst. 3 písmeno e), dává právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. Tedy nejen matky ale i otce.

Toto právo může být omezeno pouze ze zákonných důvodů nebo pokud by přítomnost rodičů omezovala poskytnutí zdravotních služeb.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví § 16 má zdravotnické zařízení povinnost zamezit šíření epidemie. Podmínky, které ve Vašem případě nemocnice ukládá jsou pravděpodobně stanoveny právě z důvodu snahy zabránit šíření infekčního onemocnění. Jedná se o takzvané karanténní opatření, kterým jsou zdravotnická zařízení povinny bránit šíření infekčních onemocnění. Skutečnost, že jsou matky dětí ubytovávány na přidružených ubytovnách, může souviset s nízkou kapacitou nemocnice. Za normálního stavu by měla být matka s dítětem přímo hospitalizována, vzhledem k nedostatku lůžek však vedení nemocnice pravděpodobně zvolilo tuto cestu. 

Situace by se změnila, kdyby Vám nebyl kontakt s dítětem umožněn vůbec. V tom případě by bylo porušeno Vaše právo na kontakt s ním. Ale nemocnice Vám kontakt umožňuje.

Co se týče druhé části dotazu, pak kdykoliv můžete vzít informovaný souhlas zpět. Pacient, potažmo jeho zákonný zástupce má právo na informace o své léčbě a všech jejích změnách. Souhlas je poskytován na základě informací, které Vám zdravotnický personál poskytne. Můžete tedy požádat lékaře o vysvětlení léčby a pokud se Vám bude zdát jako nevhodná, můžete odvolat informovaný souhlas.

Pokud si myslíte, že jste kráceni na svých právech, například tím, že nejste dostatečně informováni, můžete podat stížnost. Stížnost podáváte přímo zdravotnímu zařízení, kterého se týká. V případě, že by zdravotnické zařízení Vaši stížnost zamítlo, je možné podat stížnost orgánu, který zdravotnickému zařízení udělil povolení k poskytování zdravotních služeb. Tímto orgánem je zpravidla krajský úřad. Více informací o podávání stížností naleznete na stránkách Férové nemocnice, zde.

S pozdravem,                                                                                                 

Vaše Férová nemocnice

 

28.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS