Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Porod v Německu ...EHIC, porodné a příspěvek na dítě, očkování

Dobrý den, chystám se s partnerem (občan SRN) rodit v Německu v dubnu 2011. V současné době jsem OSVČ s trvalým pobytem v ČR a nárokem na PPM (mateřskou).
1) dle čeho se vypočítává nárok na porodné v ČR? je to dle posledního daňového přiznání či podle aktuálních příjmů, tzn. z PPM (mateřské)?
2) když budu rodit v Německu, existuje tam něco jako porodné a za jakých podmínek bych na něj měla nárok?
3) platím si Zdravotní pojištění u VZP a tím pádem mám Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Pokrývá toto pojištění VEŠKERÉ náklady spojené s porodem, poporodní péči atd. včetně Hebamme (porodní asistentky), která je zdarma pro všechny pojištěnce v Německu?
Někde jsem se dočetla, že EHIC nepokrývá vše a očekává se ode mne spoluúčast, ale jakou formou a kolik jsem se nedočetla.
5) Za jakých podmínek má přítel, jako občan SRN, nárok na přídavek na dítě? Musí mít dítě trvalý pobyt v Německu?
6) Co vše potřebuji pro vyřízení také českého občanství pro miminko a jak dlouho to trvá? Musím jet na speciální matriku do Brna nebo to lze vyřídit z Prahy případně z Německa přes ambasádu?
7) Podle jakých předpisů se bude řídit očkování dítěte? V Německu tato povinnost neexistuje.
a) pokud bude mít dítě trvalý pobyt v Německu (německé ale i české občanství) budou po mně ČR vymáhat abych nechala dítě očkovat na vše, co je povinné v ČR?
b) stejný dotaz: ale trvalý pobyt v ČR a místo pobytu v SRN?

děkuji předem za informace
JS

Tuli

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď budeme pro přehlednost strukturovat tak, jak byl strukturován Váš dotaz:

1) Naše poradna se zabývá především zdravotnickým právem, zatímco otázka na porodné spadá do práva sociálního zabezpečení. Proto vám můžeme na tuto otázku odpovědět pouze obecně. Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí  říkají, že "nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny." Další informace můžete nalézt na stránkách Sociálního poradce MPSV ČR. V podobných otázkách se můžete také obrátit na poradnu, kterou naleznete na stránkách aperio.cz

2) Německá právní úprava této oblasti nám z výše zmíněných důvodů bohužel není známa. Můžete se však zkusit informovat například na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

3) Zdravotní pojišťovny mají ze zákona povinnost proplácet pouze náklady na nutné a neodkladné léčení pojištěnce v zahraničí. Obvykle pak v souvislosti s porodem argumentují tím, že není splněna podmínka nutnosti, protože termín porodu je předvídatelný a proto jste jej mohla podstoupit v ČR. Jiná by samozřejmě byla situace v případě neplánovaného předčasného porodu. Je tedy možné, že Vám pojišťovna náklady spojené s porodem v SRN nebude chtít proplatit a budete je muset pokrýt sama. Pokud chcete mít dopředu jistotu, zda Vám pojišťovna zákrok proplatí, máte možnost zažádat si na formuláři E 112 u své zdravotní pojišťovny o souhlas s tímto zákrokem. Tato procedura však pravděpodobně zabere dost času.

5) Tato otázka bohužel rovněž spadá do oblasti práva sociálního zabezpečení, kterou se v této poradně nezabýváme. Informace Vám poskytnou například na nejbližším úřadu práce (úřady práce vyplácejí přídavky na dítě), případně pak na MPSV ČR.

6) Vaše miminko bude mít české státní občanství automaticky od narození, jelikož bude splněna zákonná podmínka - alespoň jeden z rodičů má české státní občanství. Narodí-li se však v SRN, bude potřeba získat dokumenty, kterými bude české státní občanství prokazovat. Především je nutné, jak správně zmiňujete, zapsat dítě do zvláštní matriky, která sídlí v Brně. Na základě tohoto zápisu získáte český rodný list, který je nezbytný k vydání dalších dokladů. Doboru zprávou je, že o zápis do zvláštní matriky lze zažádat na jakémkoliv matričním úřadě a dokonce také na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Můžete tedy podat žádost i na ambasádě v SRN. Budete muset předložit cizozemský rodný list dítěte a doklad o tom, že jste státní občankou ČR (postačí občanský průkaz). Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.

7) Vaše dítě se bude muset podrobit povinnému očkování podle českého právního řádu v případě, že bude mít v ČR trvalý pobyt. Na místě pobytu nezáleží. Na tomto místě je však třeba poznamenat, že vzhledem k současnému rozhodování soudu je sporné, zda je možno očkování dětí považovat za povinné. Rozhodně však za současné právní úpravy není možné, aby vám jako rodičům miminka byla uložena pokuta, pokud byste se rozhodli neočkovat. Více se o současné situaci v očkování v ČR může dozvědět zde

Pokud bude mít trvalý pobyt v SRN, nebude nutné jej očkovat, jelikož v SRN neexistují již od roku 1983 žádná povinná očkování.

Vaše Férová nemocnice

 

29.3.2011

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS