Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Rozložené očkování bez sankcí

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o radu. Syn (15) měsíců neočkován kvůli nemocnosti. Mám nedobré zkušenosti s hexavakcínou u staršího dítěte. Pediatr odmítl očkovat jinou vakcínou. Kontaktovala jsem očkovací centrum, kde vzhledem k NÚ u staršího syna navrhli rozložené očkování Infanrixem Hib. Bez imunologických vyšetření, že nejsou potřeba. Vzhledem k nemocnosti syna a dlouhým objednacím lhůtám k tomu zatím nedošlo.

Nyní lékařka navrhuje aplikovat hexavakcínu, že je syn už velký a nesnese tolik vpichů při rozložení. Můj návrh, že obrna a žloutenka by se doočkovala v pozdějším věku, zamítla s odůvodněním, že nemáme trvalou kontraindikaci. Navrhla zaslat nás zpět k pediatrovi, aby rozloženě očkoval on. Pediatr není svolný. Syn je momentálně opět nemocný s rýmou, jsme objednaní za týden a já si ani netroufám už hlesnout, že bych raději počkala na úplné uzdravení.

Prosím, co mám teď dělat. Očkování se velmi bojím, zvlášť hexavakcíny, nejraději bych vše posunula do synových dvou let nebo dala jen tetanus. Zatím jsem jiného vstřícného pediatra nesehnala. Navíc můj názor nesdílí manžel, tudíž si moc nemohu dovolit zatížit naši rodinu sankcemi nebo přestupkovým řízením.

Děkuji za Vaši rychlou odpověď.

Jitka

Odpověď:

Dobrý den,

v České republice je zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanovena povinnost podvolit se tomu očkování, které stanovuje prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Nicméně z této povinnosti jsou i výjimky – pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (trvalá kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.

Jestliže je Vaše dítě často nemocné, bylo by vhodné zvážit potvrzení o kontraindikaci. Toto potvrzení může vydat nejenom praktický lékař, ale také odborný lékař, např. kožní lékař, neurolog či imunolog. Ve Vašem případě bychom Vám tudíž doporučili navštívit jednoho z těchto odborníků a pokusit se s ním domluvit na vydání takového potvrzení. V praxi je bohužel velmi časté, že lékaři nechtějí kontraindikaci uznat a potvrdit, přestože zdravotní stav a vývoj dítěte není dobrý.

V takovém případě, mohou rodiče napsat čestné prohlášení, ve kterém uvedou, že má jejich dítě zdravotní kontraindikaci a podrobně rozvedou, v čem spočívá a že ze zdravotních důvodů rodiče nemohou přistoupit na další očkování. Prohlášení mohou doložit lékařskými zprávami o zdravotních problémech, kterými dítě trpělo, případně také oznámením nežádoucího účinku. Ze zákona totiž přímo nevyplývá, že trvalou kontraindikaci musí potvrdit jen lékař. Není tudíž vyloučeno, aby rodiče oslovili některého z alternativních nebo celostních lékařů a požádali jej o potvrzení zdravotní kontraindikace.

Další možností pro neočkování je odvolání se na takzvanou výhradu svědomí. Tato výjimka není uznávána orgány veřejné moci pro přijímání dětí do kolektivů, ale může být dostatečná pro prominutí finanční sankce za nenaočkování. Otázkou užití výhrady svědomí se zabýval i Ústavní soud a my jsme o jeho rozhodnutí psali zde.  O pokutách za nesplnění povinného očkování jsme psali zde.

Co se týče nevole Vašich lékařů užít vakcinace alternativními očkovacími látkami, jedná se dle našeho názoru o účelové jednání, které není v souladu s lege artis, které upravuje § 4 odst. 5 zákona o zdravotních službách a kterým je myšlena povinnost zdravotnických pracovníků poskytovat náležitou odbornou úroveň zdravotnických služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupu, při respektování individualit pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že lékařka může vakcinaci alternativními látkami odmítnout pouze s odkazem na konkrétní podmínky stanovené některým ze zvláštních zákonů. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou totiž na základě § 45 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví povinni zajistit pasivní imunizaci osob. V případě, že zvolíte vakcinaci látkami, které se nachází na oficiálním seznamu léčiv vedeném Státním ústavem pro kontrolu léčiv, neměl by mít ošetřující lékař s vakcinací takovou látkou problém. V opačném případě bychom Vám doporučili kontaktovat příslušnou hygienickou stanici a informovat pracovníky o chování Vaší lékařky. Existuje však také možnost, že by se Váš ošetřující lékař pokusil odvolat na ustanovení § 50 odst. 2 zákona o zdravotních službách, které zdravotnickému pracovníkovi umožňuje odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi v případě, že by jejich poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání.

Co se týče odmítnutí imunologického testu Vaší lékařkou, doporučujeme trvat na jeho podstoupení. Právě imunologický test by mohl odhalit možnou kontraindikaci Vašeho dítěte a stvrdit tak neadekvátnost aplikace hexavakcíny. Pro podstoupení imunologického testu doporučujeme vyhledat odborníka, tedy lékaře, který se specializuje na oblast imunologie.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vás lékaři v žádném případě nemohou nutit dítě naočkovat hexavalentní vakcínou, pokud s její aplikací nesouhlasíte. V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí Ústavního soudu byste za svůj postup neměla být ani sankcionována.

Problematické by pro Vás však mohlo být pozdější přijetí dítěte do mateřské školy. Pro přijetí dítěte do dětského kolektivu se totiž vyžaduje, aby bylo dítě podrobeno pravidelnému očkování, nebo aby (jeho zákonný zástupce) předložil doklad o imunitě proti dané nákaze či takové, které se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. O možnostech očkování při přijetí dítěte do mateřské školy jsme odpovídali v dotazech zde a zde.

Doporučujeme Vašemu ošetřujícímu lékaři při další návštěvě vyložit výše uvedené informace a pokusit se najít alternativní řešení. Jak jsme již uvedli, k vakcinaci nemůžete být v žádném případě nucena. Pokud by se nepodařilo najít schůdné řešení, můžete využít Vašeho práva na volbu lékaře zaručeného § 28 odst. 3 písm. b zákona o zdravotních službách. Práva na změnu ošetřujícího lékaře můžete využít každé 3 měsíce, jak stanovuje § 11 odst. 1 písm. b zákona o veřejném zdravotním pojištění.

 

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

15.9.2017

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS