Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Porodnické násilí

Dobrý den,
 

můj dotaz se týká porodnického násilí. V září 2015 jsem rodila, přičemž jsem v nemocnici předkládala porodní plán. Nebylo mi vyhověno téměř s ničím, co bylo v plánu uvedeno. Následky porodnického násilí si neseme se synem dodnes. Syn měl nepohyblivou ručičku a dodnes stále upřednostňuje neporaněnou stranu těla, péče o něj je složitá, protože mu stále vadí dotyk na hlavě a krku.

Primáře jsem kontaktovala emailem, odpověděl mi, že ženy nejsou schopny porodit bez lékařského zásahu. 

Je v tuto chvíli možné ještě něco podniknout? 

Odpověď:

Dobrý den,

v úvodu nám dovolte omluvit se za velké zpoždění s naší odpovědí, toto zpoždění bylo způsobeno velkou vytížeností naší poradny. Doufáme, že naše odpověď pro Vás bude i tak užitečná.

Zákon o zdravotních službách obecně stanoví zásadu zdravotníků postupovat tzv. “lege artis“ – tedy na náležité odborné úrovni. Tato zásada sice nemůže být chápána absolutně, neboť výjimkou z nutnosti postupovat tímto způsobem je případ, kdy zdravotnické zařízení není, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti, schopno poskytnout pacientovi potřebnou specializovanou péči. To platí pro zdravotnická zařízení i konkrétní poskytovatele zdravotních služeb.

Jedním z druhů institutu "Dříve vysloveného přání" je právě tzv. porodní plán. Dříve vyslovené přání je upraveno v zákoně o zdravotnických službách § 36 (online například zde). Z tohoto zákona vyplývá, že pokud jste své požadavky na postup při porodu zanesla do Vašeho porodního plánu a při konzultaci nevznesl zdravotnický personál námitky, měla jste právo tento postup vyžadovat. Je ovšem nutné upozornit Vás na okolnost, že porodní plán je pouze vyjádřením Vašich přání a existují situace, kdy se jím zdravotnický personál nemusí řídit.

Obecně platí, že pacient musí dát souhlas ke každému prováděnému úkonu. Existuje několik výjimek:

a)    pokud zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit,

b)  pokud se jedná o léčbu vážné duševní poruchy a pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Pokud jste byla schopná dát souhlas k porodnímu postupu a vyjádřila jste s ním nesouhlas, neměl lékař právo Vás do něj nutit takovým způsobem, k jakému dle Vašeho popisu došlo. Právy žen u porodu se zabýval tento článek - je zde například odporučeno mít u porodu vhodný doprovod, který by byl schopen lépe zajistit dodržení porodního plánu.

Myslíme si, že jste své argumenty vyjádřila srozumitelně a že na nich můžete dále stavět, neboť postup lékaře pravděpodobně nebyl „lege artis“, Vy jste utrpěla psychickou újmu a Váš syn i újmu fyzickou. Tyto argumenty můžete použít jako podklad v případě, že byste se rozhodla podat stížnost či žalobu.

Informace k podání stížnosti naleznete například na našich internetových stránkách - odkaz přímo zde. Obecně je možné podat stížnost u poskytovatele zdravotních služeb, či u příslušného krajského úřadu, či u České lékařské komory (online informace naleznete zde). 

Před podáním stížnosti či žaloby Vám doporučujeme uskutečnit také tyto kroky:

1.     Zajistěte si nejprve kopii zdravotnické dokumentace, týkající se vašeho porodu. Informace z této  dokumentace můžete použít například při psaní stížnosti.

2.     Kontaktujte lékaře (nemocnici) a pokuste se o omluvu mimosoudně (tuto variantu samozřejmě doporučujeme)

3.     V případě podání žaloby konzultujte věc s advokátem. Seznam advokátů včetně jejich zaměření lze nalézt na stránkách České advokátní komory zde. (Zde Vás musíme upozornit i na fakt, že promlčecí lhůta k náhradě škody je 3 roky od vzniku jeho nároku – ve Vašem případě od porodu).

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

21.2.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS