Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Právní poradna pro pacienty

dotaz do poradny můžete vložit zde

Dotaz:

Spádová oblast

Dobrý den,
chtěla jsem se objednat na alergologii, která mi byla doporučena mým obvodním lékařem. Alergolog mi nabídl termín za měsíc, ale jakmile zjistil, že mám bydliště již jinde, tak mě termín zrušil a řekl, že si mám najít někoho jiného ve své spádové oblasti. Má na to právo? Děkuji našla jsem odpovědi pouze týkající se nemocnic, nikoliv lékařů.

LucieH

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem je potřeba připomenout, že každý pacient má podle zákona o zdravotních službách právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb oprávněného k poskytování těch zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta.

Právu na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb odpovídá ale také právo poskytovatele zdravotních služeb pacienta odmítnout. Právo odmítnout poskytnutí zdravotních služeb pacientovi, který si poskytovatele vybral, je však velmi omezené.

Důvody, pro které může poskytovatel zdravotních služeb odmítnout pacienta, jsou stanoveny v §48 odst. 1 zákona o zdravotních službách, kdy těmito důvody jsou:

  • z důvodů překročení únosného pracovního zatížení způsobující snížení kvality a bezpečnosti péčí
  • z důvodu, že pacient není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
  • pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby

Avšak poskytovatel zdravotních služeb nesmí nikdy odmítnout přijetí pacienta do péče nebo ukončit péči o něj z výše uvedených důvodů, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, respektive mohlo by nepřijetím do péče či ukončením péče dojít k bezprostřednímu ohrožení života či zdraví takového pacienta.

Zmínila jste se, že Vás alergolog odmítl z důvodu Vašeho bydliště, tedy tzv. spádové oblasti, je nutné ale upozornit, že spádové oblasti nejsou nikde závazně stanoveny. Tyto oblasti jsou pouze doporučeními a na základě těchto oblastí nemůže být pacient odmítnut. Jedinými důvody, kdy může lékař odmítnout pacienta, je z výše stanovených důvodu.

Doporučovali bychom Vám tudíž informovat Vašeho alergologa o jeho chybném postupu. V případě, že bude trvat na Vašem přeřazení, můžete si na jeho jednání stěžovat. Více informací o podávání stížností naleznete na webových stránkách Férové nemocnice, zde.

S pozdravem,

Vaše Férová nemocnice

 

28.3.2018

zpět na přehled dotazů

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS