Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

zobrazit odpovědi Nedobrovolná hospitalizace

Kdy je možné realizovat nedobrovolnou hospitalizaci? zobrazit odpověď  
Může být pacient v řízení o nedobrovolné hospitalizaci bez zastoupení? zobrazit odpověď  
Jak se lze bránit proti nedobrovolné hospitalizaci? zobrazit odpověď  
Žádná rozhodnutí soudu mi nebyla doručena a nikdo ze soudu ani advokát mě… zobrazit odpověď  
Mohu být propuštěna z nemocnice, i když soud rozhodl o přípustnosti mé… zobrazit odpověď  
Kde mohu získat více informací o důvodech své hospitalizace? zobrazit odpověď  
Který soud bude řešit, zda je nedobrovolná hospitalizace pacienta zákonná? zobrazit odpověď  
Existuje případ, kdy léčebna nemusí nedobrovolnou hospitalizaci soudu… zobrazit odpověď  
Co by mělo obsahovat oznámení nedobrovolné hospitalizace, které léčebna… skrýt odpověď  
 

Oznámení by mělo obsahovat jméno, příjmení, bydliště, datum narození, případně další osobní údaje pacienta, přesnou dobu jeho nedobrovolného převzetí léčebnou a přesnou dobu oznámení soudu (datum, čas) a přesně specifikovaný důvod nedobrovolné hospitalizace.

Z praxe víme, že aby oznámení léčebny splnilo svůj účel, mělo by obsahovat další informace o nemocném a okolnostech jeho převzetí ústavem. Zejména by v oznámení mělo být uvedeno jméno, příjmení a adresa nejbližších příbuzných nemocného, údaj o tom, za jakých okolností byl do ústavu převzat, kdo byli svědkové převzetí, jak celá událost proběhla apod. K oznámení by měla být přiložena lékařská zpráva o zjištění zdravotního stavu nemocného při jeho převzetí do ústavu.

zobrazit odpovědi Ochranné léčení

zobrazit odpovědi Omezovací prostředky

zobrazit odpovědi Omezení svéprávnosti

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS