Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

zobrazit odpovědi Práva rodičů, kontakt s dítětem

zobrazit odpovědi Poučení pacienta o zákroku

zobrazit odpovědi Souhlas pacienta

Co musí obsahovat odmítnutí zákroku tzv. negativní revers? zobrazit odpověď  
Kdy je možné pacienta léčit bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď  
Kdy je možné pacienta hospitalizovat bez jeho souhlasu? zobrazit odpověď  
Je lékař zproštěn odpovědnosti za zákrok, když s ním pacient souhlasil? zobrazit odpověď  
Co je to lege artis? zobrazit odpověď  
Co dělat, pokud nebyl pacient řádně poučen o provedeném zákroku? zobrazit odpověď  
Může lékař pacientovi neříct celou pravdu o jeho diagnóze? zobrazit odpověď  
Co je to pozitivní revers? skrýt odpověď  
 

Slovo revers může být do češtiny překládáno jako „závazné písemné prohlášení.“ V oblasti medicíny se tedy jedná o jednostranné právní jednání pacienta, kterým sděluje lékaři nějakou skutečnost. Toto prohlášení lze rozdělit na dva typy a sice na pozitivní a negativní. Jak již název napovídá, negativní revers je jakýmsi „zákazem,“ který pacient uděluje lékaři. V praxi se pojem negativní často vynechává a používá se pouze slovní spojení „podepsat revers,“ pod kterým se myslí revers negativní. (Např. když pacient nesouhlasí s pobytem v nemocnici, který je podle názoru lékaře pro něj nezbytný, podepíše tento negativní revers a lékař ho musí propustit. V opačném případě by se jednalo o omezování osobní svobody pacienta lékařem).

Pozitivní revers není nic jiného než opak reversu negativního. Jedná se tedy o svolení pacienta k určitému zákroku, které se v dnešní praxi mnohem častěji označuje jako informovaný souhlas. V praxi se objevuje obecný informovaný souhlas, který pacient podepisuje ex lege (z povinnosti stanovené v zákoně, viz §34 zákona o zdravotních službách) a speciální informovaný souhlas, který pacient podepisuje v některých specifických zákrocích.

Rozohdnutí, zda tam, kde zákon nevyžaduje písemnou formou informovaného souhlasu, postačí ústní sdělení, ponechává zákon na zdravotnících. Málokdy se vyžaduje písemná forma u rutiních zákroků, jako je např. zubní plomba naopak u zákroků, které mohou mít závažné následky např. operace vnitřních orgánů je písemná forma na místě.

Mezi obligatorní (povinné) náležitosti tohoto pozitivního reversu – informovaného souhlasu – patří svobodná vůle pacienta k jeho podpisu a informovanost pacienta, tj. že mu byly sděleny informace např. k zákroku, ke kterému informovaný souhlas podepisuje.

Může pacient vzít svůj souhlas se zákrokem zpět? zobrazit odpověď  
Kdy je souhlas se zákrokem neplatný? zobrazit odpověď  
Může pacient nechat rozhodnutí, zda dát souhlas se zákrokem, na lékaři? zobrazit odpověď  
Může nezletilý pacient nebo pacient omezený ve svéprávnosti k právnímu… zobrazit odpověď  
Může lékař operaci rozšířit a provést také další zákrok, ke kterému nemá… zobrazit odpověď  
Kdy musí být souhlas s léčbou v písemné podobě? zobrazit odpověď  
Je potřeba souhlasu obou nebo jen jednoho z rodičů nezletilého pacienta? zobrazit odpověď  
Může pacient určit osoby, které budou o jeho zdravotním stavu rozhodovat,… zobrazit odpověď  
Má pacient právo obdržet kopii informovaného souhlasu, který podepsal? zobrazit odpověď  

žádné otázky k tomuto tématu

zobrazit odpovědi Povinnosti lékařů

zobrazit odpovědi Souhlas s péčí u dítěte

zobrazit odpovědi Dříve vyslovená přání

zobrazit odpovědi Nadstandardy ve zdravotnictví

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS