Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

zobrazit odpovědi Ambulantní porod

zobrazit odpovědi Porody mimo porodnici

zobrazit odpovědi Práva během těhotenství a porodu

Jaká vyšetření obvykle žena v těhotenství podstupuje? zobrazit odpověď  
Jak je to s výběrem porodnice a kdy mě může porodnice odmítnout? zobrazit odpověď  
Jakým způsobem by si měla porodnice vyžádat informovaný souhlas? zobrazit odpověď  
Je možné provést vyšetření nebo zákrok bez souhlasu rodičky? zobrazit odpověď  
Jaké je právní postavení plodu? zobrazit odpověď  
Musí se žena řídit vnitřními předpisy porodnice? zobrazit odpověď  
Co mám udělat, pokud si nepřeji přítomnost studentů medicíny u porodu? zobrazit odpověď  
Má žena právo na přítomnost svého partnera u porodu? zobrazit odpověď  
Jak je to se zpoplatněním přítomnosti partnera či jiného doprovodu? zobrazit odpověď  
Co dělat, pokud nechci být vyšetřována na pokoji před ostatními? zobrazit odpověď  
Má žena právo odmítnout císařský řez? zobrazit odpověď  
Co může žena dělat, pokud předem nesouhlasí s určitým zákrokem prováděným… zobrazit odpověď  
Jaký je příklad dobré praxe při poskytování informací? zobrazit odpověď  
Jak probíhá zápis dítěte na matrice při porodu v porodnici? skrýt odpověď  
 

Zápis do knihy narození na matričním úřadě se provádí nejčastěji na základě písemného prohlášení o narození dítěte. Porodnice, ve které se dítě narodilo, je povinna učinit toto prohlášení do tří dnů od narození dítěte. Pokud se dítě nenarodilo v porodnici, učiní prohlášení lékař, který poskytl matce během nebo po porodu zdravotní péči rovněž do tří pracovních dnů. Aby mohl na základě oznámení porodnicí na matrice proběhnout kompletní zápis do knihy narození, je nutné, aby matka měla v porodnici doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz cizince) a souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popřípadě jménech dítěte. Souhlasným prohlášením je i písemné prohlášení rodičů učiněné ve zdravotnickém zařízení na předepsaném tiskopise. Vdaná žena dále musí mít oddací list a souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení dítěte není patrný z oddacího listu rodičů dítěte. Svobodná žena musí mít souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti, rodný list matky a otce dítěte, v případě rozvedené ženy i pravomocný rozsudek o  rozvodu manželství, v případě ovdovělé ženy i úmrtní list manžela.

Příslušný k zápisu narození do matriční knihy je matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo.
Na druhou stranu i když je pro rodiče výhodné využít toho, že porodnice pro ně zajistí vyřízení rodného listu, není možné to zaměňovat s povinností. Porodnice, respektive lékař má ze zákona povinnost oznámit matričnímu úřadu narození, nikoliv však povinnost zprostředkovat všechny výše uvedené doklady potřebné k zápisu do knihy narození. Předložení těchto dokladů ani zvolení jména dítěti není podmínkou porodu ani propuštění z porodnice. Poté si ale vystavení rodného listu musí vyřídit rodiče. Rodiče mají měsíc od narození dítěte na to, aby určili dítěti jméno, po uplynutí této doby matriční úřad učiní oznámení soudu, který zahájí řízení o určení jména.

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS