Právní poradna Často kladené otázky Dokumenty ke stažení
 
Chci svůj porod
Souhlas a rozhodování pacienta
Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství
Řešení sporů
Platby ve zdravotnictví
Děti a rodiče, porod
Očkování
Léky
Práva osob s duševní nemocí
Těžce nemocní a umírající
Lékařské posudky a neschopenky
Práva seniorů ve zdravotnictví
Jak si sehnat právníka?

velikost textu AA původní

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

Často kladené otázky

Souhlas a rozhodování pacienta

Zdravotnická dokumentace a lékařské tajemství

Řešení sporů

Platby ve zdravotnictví

Děti a rodiče, porod

Očkování

Léky

Práva osob s duševní nemocí

zobrazit odpovědi Nedobrovolná hospitalizace

zobrazit odpovědi Ochranné léčení

zobrazit odpovědi Omezovací prostředky

zobrazit odpovědi Omezení svéprávnosti

Jak se mohu bránit, pokud nesouhlasím s omezením svéprávnosti? zobrazit odpověď  
Jak mám postupovat, pokud nesouhlasím s rozhodnutím svého opatrovníka… zobrazit odpověď  
Jaká jsou má práva v řízení o svéprávnosti? skrýt odpověď  
 

V řízení o svéprávnosti máte právo zvolit si právního zástupce, kterým může být advokát nebo i jiná osoba (např. příbuzný, pracovník neziskové organizace, apod.). Jestliže si zástupce nezvolíte sám, ustanoví Vám soud zástupce (opatrovníka pro řízení), kterým bude advokát. Dále máte právo na to, aby Vás soud v řízení vyslechnul, právo účastnit se jednání soudu, právo klást otázky svědkům, znalcům a vyjadřovat se důkazům a další důkazy navrhovat. Proti rozhodnutí soudu se můžete odvolat. Soud má povinnost Vás poučit o Vašich procesních právech a povinnostech.

Ke kterému soudu je možné podat návrh na zrušení omezení svéprávnosti? zobrazit odpověď  
Kdo může podat návrh na zrušení omezení svéprávnosti? zobrazit odpověď  
Jaká je role poskytovatele sociálních služeb v řízení o svéprávnosti ejich… zobrazit odpověď  
Lze zcela zbavit svéprávnosti? zobrazit odpověď  

Těžce nemocní a umírající

Lékařské posudky a neschopenky

Práva seniorů ve zdravotnictví

Jak si sehnat právníka?

Nenašli jste svoji odpověď? Zkuste vyhledávání nebo naši právní poradnu.

 
Tvorba webových stránek - Webdesign Brno Fotografie poskytla mediabanka isifa Image Service RSS